Page 1 of 1

Styra golvvärme / slå av cirkulationspumpen

Posted: 24 Sep 2019, 11:52
by skalman65
Har för avsikt att styra golvvärmen.

Har två slingor på min fördelare, och kommer där att styra temperaturen som går ut i slangarna.

Men har inte löst hur jag gör så att pumpen inte arbetar när båda ställdonen har stängt.

Är det kanske så enkelt att koppla pumpen mot detta flusch relä för att sedan ange i hc2 att pumpen slås av när båda ställdon är stängda?

Re: Styra golvvärme / slå av cirkulationspumpen

Posted: 24 Sep 2019, 11:59
by Snelleman
Hej,

Hur styr du ställdonen?

Jag har två Uponor Push-12 där jag har Danfoss ställdon på. Jag kopplade både ställdonen och cirkpumpen till samma relä, så att dom stängs av/stänger samtidigt.

Re: Styra golvvärme / slå av cirkulationspumpen

Posted: 24 Sep 2019, 12:15
by RH_Dreambox
Ja du tänker rätt. Om du styr dina ställdon (ventiler) via en dubbel-switch eller med två enkel-switchar, samt styr pumpen via ytterligare en enkel-switch, så kodar du i din HC2 att pump-switchen skall vara dragen om någon av ventil-switcharna drar. När båda ventil-switcharna är avstängda så skall även pump-switchen stängas av så som du tänker dig.
Om du använder Qubino till ventilerna också så kan du ju komplettera dem med temperatursensorer och då samtidigt mäta temperaturen i de två slingorna.