Starta TV på morgonen?

Audio/Videokontroll genom IR, ethernet, RS-232 m.m.
Post Reply
Mackan3972
Medlem
Posts: 44
Joined: 07 Dec 2013, 22:28

16 Jan 2014, 21:34

Hej

Är det någon som vet om det är möjligt att starta en Samsung smart TV med HC2? Som en virtuell enhet, bara av och på.
Mek
Medlem
Posts: 38
Joined: 26 Dec 2013, 17:30

16 Jan 2014, 22:04

Jag kör med itach ip2ir till min Samsung tv, då den inte går att väcka via LAN. Kanske är olika modeller...
Denna koden fungerar annars. Kommer från Fibaros Forum. Men testa att byta till "KEY_POWERON"


//Mattias

Code: Select all

-- <configuration> -- 
tvIpAddress = "192.168.1.200" 
tvPort = 55000 
keycodestring = "KEY_POWEROFF" 

tvAuthString = string.char(0x00,0x14,0x00,0x69,0x70,0x68,0x6f,0x6e,0x65,0x2e,0x2e,0x69,0x61,0x70,0x70,0x2e,0x73,0x61,0x6d,0x73,0x75,0x6e,0x67,0x38,0x00,0x64,0x00,0x14,0x00,0x4d,0x54,0x6b,0x79,0x4c,0x6a,0x45,0x32,0x4f,0x43,0x34,0x77,0x4c,0x6a,0x45,0x78,0x4d,0x41,0x3d,0x3d,0x18,0x00,0x4e,0x45,0x4d,0x74,0x4e,0x7a,0x49,0x74,0x51,0x6a,0x6b,0x74,0x4e,0x44,0x4d,0x74,0x4d,0x6a,0x51,0x74,0x4f,0x45,0x49,0x3d,0x04,0x00,0x54,0x51,0x3d,0x3d)
-- </configuration> -- 

-- character table string 
local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' 

-- encoding to base64 
function enc(data) 
  return ((data:gsub('.', function(x) 
    local r,b='',x:byte() 
    for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end 
    return r; 
  end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) 
    if (#x < 6) then return '' end 
    local c=0 
    for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end 
    return b:sub(c+1,c+1) 
  end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) 
end 

-- helper function 
function num2bytes(num)  
  local retStr="" 
  for i=1,2 do 
    retStr = retStr .. string.char(num%256) 
    num = math.floor(num/256) 
  end 
   return retStr 
end 

tcpSocket = Net.FTcpSocket(tvIpAddress, tvPort) 

-- say hello to the TV ;) 
bytes, errorCode = tcpSocket:write(tvAuthString) 

keycodebase = string.char(0x00,0x13,0x00,0x69,0x70,0x68,0x6f,0x6e,0x65,0x2e,0x69,0x61,0x70,0x70,0x2e,0x73,0x61,0x6d,0x73,0x75,0x6e,0x67) 

-- payload 
payloadinit = string.char(0x00,0x00,0x00) 
keycode = enc(keycodestring) 

keycodesize = num2bytes(string.len(keycode)) 

payloadsize = num2bytes(string.len(payloadinit .. keycode ..keycodesize)) 

-- combining the message 
message = keycodebase .. payloadsize .. payloadinit .. keycodesize .. keycode 

-- sending keycode 
bytes, errorCode2 = tcpSocket:write(message) 


if errorCode == 0 and errorCode2 == 0 
then 
 -- printing log under virtual device 
 fibaro:log("transfer OK: " .. keycodestring) 
else 
 fibaro:log("transfer failed") 
end 
JKB
Medlem
Posts: 45
Joined: 06 Aug 2012, 11:21

20 Jan 2014, 17:15

Min Samsung TV startar jag med hjälp av en Wall Plug. Om tvn var på när strömmen bröts startar den igen när strömmen slås på, jag tror det fortfarande är så på nya Samsung TV-apparater.
Mackan3972
Medlem
Posts: 44
Joined: 07 Dec 2013, 22:28

20 Jan 2014, 20:41

Den där itach ip2ir verkar vara en kompetent liten pryl. Kan nog bli ett inköp där:) Skall testa wallplug tipset först. Tack för tipsen!
Löken
Ny medlem
Posts: 7
Joined: 03 Feb 2015, 09:50

03 Feb 2015, 11:25

Har ni testat itach:en? Hur funkar den med Fibaro? Hur är konfigureringen?
Rasmussen
Medlem
Posts: 36
Joined: 04 Dec 2014, 17:00

04 Feb 2015, 11:48

Jag labbade lite med en itach innan jag insåg att jag kunde prata ip med min receiver och det funkade riktigt bra, men jag har inte kvar någon vd eller dokumentation i övrigt :/

Nu sitter även jag och klurar på samma problem med samsung tv'n ...
Jag kommer not att köra med en Arduino med wifikort och ir-sändare, sedan köra med http anrop för att nå "knapparna" som programmerats :)
//a
Bamsefar
Z-Wave Kung
Posts: 1119
Joined: 25 Nov 2013, 15:06
Location: Stockholm

04 Feb 2015, 18:33

Global Cache, som tillverkar GC100 (som jag har) och iTach med flera, är rätt enkla att prata med. Exempel från min HC2 som styr min Epson projektors on/off:

Image
Använder HomeSeer 3 på Linux - attans så här bra har det aldrig varit!

Lua för nybörjare
Post Reply