Fingeravtryckläsare FPC1020 + Z-Wave till garagedörrsöppnare

Utvecklar du en smartphone-app? Datorprogramvara? Få hjälp av andra och bidra med dina egna erfaranheter.
Post Reply
MastrUsr
Medlem
Posts: 90
Joined: 25 Apr 2017, 07:24

18 Mar 2019, 11:48

Hej!
Jag har arbetat en (för) lång tid för att få detta projektet i land och igår fick jag äntligen det att fungera!

Garagedörrsöppnaren har en plint som när den sluts cyklar mellan framåt och bakåt (och stopp). Jag har använt en Z-Uno med en FPC1020 för att öppna garaget. Det finns också några andra saker kopplade så som en fuktighets- och tempsensor.

Jag lyckades inte skriva om biblioteket (pekare...), så jag använde all nödvändig kod i huvudprogrammet istället :oops:. Jag har också gjort så att jag kan initiera en lägg till eller ta bort fingeravtryck via Z-Wave. Jag använder den med en Home Center 2.

Bilder av virtuella enheter i HC2

Code: Select all

#include "ZUNO_DHT.h"

//=======================================================================================================================
//Below is from the FPC1020 library
//=======================================================================================================================
#define DATA_START    0xf5 // Data start
#define DATA_END     0xf5 // Data end

#define CMD_ENROLL1    0x01 // Add fingerprint 1st
#define CMD_ENROLL2    0x02 // Add fingerprint 2nd
#define CMD_ENROLL3    0x03 // Add fingerprint 3rd
#define CMD_DELETE    0x04 // Delete assigned user
#define CMD_CLEAR     0x05 // Delete all users
#define CMD_USERNUMB   0x09 // Get number of users
#define CMD_IDENTIFY   0x0b // Fingerprint matching 1:1
#define CMD_SEARCH    0x0c // Fingerprint matching 1:N
#define CMD_USERID    0x2b // Get User ID and User Permission

#define ACK_SUCCESS    0x00 // Operate success
#define ACK_FAIL     0x01 // Operate filed
#define ACK_FULL     0x04 // Fingerprint database is full
#define ACK_NOUSER    0x05 // User do not exist
#define ACK_USER_OCCUPIED 0x06 // User ID already exists
#define ACK_USER_EXIST  0x07 // Fingerprint already exists
#define ACK_TIMEOUT    0x08 // Acuquisition timeout

#define UART_BUF_LEN 8
#define BUF_N  8

unsigned char rBuf[192];      //Receive return data
byte tBuf[UART_BUF_LEN];      //Send commands or data
unsigned char g_ucUartRxEnd ;   //Receive return data end flag
unsigned char g_ucUartRxLen ;   //Receive return data length
unsigned char l_ucFPID = 1;    //User ID

unsigned int User_ID = 0;
unsigned char incomingNub;
unsigned int matchUserID = 0;
unsigned char rtf = 0;

//=======================================================================================================================
//Above is from the library
//=======================================================================================================================

ZUNO_SETUP_CHANNELS(
 ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(fp_add_id_getter, fp_add_id_setter),   // 1. ID to save new figerprint
 ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(fp_read_id_getter, fp_read_id_setter),  // 2. Last read ID
 ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(command_getter, command_setter),     // 3. Command
 ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(port_status_getter, port_status_setter), // 4. Status of port
 ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TEMPERATURE(getter_temperature),     // 5. Temp sensor
 ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_HUMIDITY(getter_humidity),        // 6. Humidity sensor
 ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(fpr_status_getter, fpr_status_setter),  // 7. Status of fingerprint reader
 ZUNO_SENSOR_BINARY_SMOKE(getter_smoke_sensor)          // 8. Smoke sensor
);
//Z-Wave order
const int ID_TO_SAVE = 1;
const int LAST_READ_FP = 2;
const int COMMAND = 3;
const int GARAGE_PORT_STATUS = 4;
const int TEMPERATURE_SENSOR = 5;
const int HUMIDITY_SENSOR = 6;
const int FPR_STATUS = 7;
const int SMOKE_SENSOR = 8;

//PINS
const int USE_COMPUTER_PIN = 0;
const int LID_PIN = 9;
const int RED_LED = 10;
const int GREEN_LED = 11;
const int OUTPUT_PIN1 = 12;
const int OUTPUT_PIN2 = 13;
const int OUTPUT_PIN3 = 14;
//const int DHTPIN = 15; THIS PIN IS USED BY THE DHT SENSOR
const int GARAGE_DOOR_SENSOR_BOT = 16;
const int GARAGE_DOOR_SENSOR_TOP = 17;
const int SMOKE_SENSOR_PIN = 18;
const int WHITE_LED = 19;
const int OUTPUT_HIGH_DURATION = 150;   //[ms]
const int MOTOR_DELAY = 400;  //[ms]

//Variables
bool lid;
bool done;
int mode = 0;
int garageDoorControlValue;
int garageDoorControlFlag;
int garageDoorState;
int garage_door_sensor_bot;
int garage_door_sensor_top;
bool garage_door_sensor_bot_last;
bool garage_door_sensor_top_last;
bool stoploop = false;     //
unsigned long startTime;    // For braking out of search-loop.
unsigned long interval = 1000; //
int fpr_status;
bool using_computer = false;
bool smoke_sensor = TRUE;
bool smoke_sensor_last = TRUE;
bool reading_false;
int humidity;
int lastHumidity;
int temperature;
int lastTemperature;
unsigned long currentTime;
unsigned long previousTime;
unsigned long ZUnoReportReadCurrentTime = 0;
unsigned long ZUnoReportReadPreviousTime = 0;
unsigned long portMoveTimer;
unsigned long portMoveTimerPrevious;
bool enrolling;

DHT dht_sensor(15, DHT22);

void setup() {
 Serial.begin();
 Serial1.begin(19200);
 pinMode(LID_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(OUTPUT_PIN1, OUTPUT);
 pinMode(OUTPUT_PIN2, OUTPUT);
 pinMode(OUTPUT_PIN3, OUTPUT);
 pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
 pinMode(RED_LED, OUTPUT);
 pinMode(WHITE_LED, OUTPUT);
 pinMode(GARAGE_DOOR_SENSOR_BOT, INPUT_PULLUP);
 pinMode(GARAGE_DOOR_SENSOR_TOP, INPUT_PULLUP);
 pinMode(USE_COMPUTER_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(SMOKE_SENSOR_PIN, INPUT_PULLUP);
 dht_sensor.begin();

 Serial.println("Fingerprint Test!");

 garage_door_sensor_bot = digitalRead(GARAGE_DOOR_SENSOR_BOT);
 garage_door_sensor_top = digitalRead(GARAGE_DOOR_SENSOR_TOP);

 if (!garage_door_sensor_bot and !garage_door_sensor_top) {
  garageDoorState = 95;
  garage_door_sensor_bot_last = garage_door_sensor_bot;
  garage_door_sensor_top_last = garage_door_sensor_top;
 }
 else if (garage_door_sensor_bot and garage_door_sensor_top) {
  garageDoorState = 6;
  garage_door_sensor_bot_last = garage_door_sensor_bot;
  garage_door_sensor_top_last = garage_door_sensor_top;
 }
 else if (!garage_door_sensor_bot) {
  garageDoorState = 0;
  garage_door_sensor_bot_last = garage_door_sensor_bot;
 }
 else if (!garage_door_sensor_top) {
  garageDoorState = 5;
  garage_door_sensor_top_last = garage_door_sensor_top;
 }
 zunoSendReport(GARAGE_PORT_STATUS);
 fpr_status = 95;
 zunoSendReport(FPR_STATUS);
}

void loop() {
 //delay(10);
 // Serial.print("garageDoorState: ");
 // Serial.println(garageDoorState);

 garage_door_sensor_bot = digitalRead(GARAGE_DOOR_SENSOR_BOT);
 garage_door_sensor_top = digitalRead(GARAGE_DOOR_SENSOR_TOP);
 smoke_sensor = digitalRead(SMOKE_SENSOR_PIN);
 lid = !digitalRead(LID_PIN);
 Serial.println(lid);
 if (!smoke_sensor) {
  if (smoke_sensor != smoke_sensor_last) {
   smoke_sensor_last = smoke_sensor;
   zunoSendReport(SMOKE_SENSOR);
  }
 }
 
 // Serial.print("garage_door_sensor_bot: ");
 // Serial.println(garage_door_sensor_bot);
 // Serial.print("garage_door_sensor_top: ");
 // Serial.println(garage_door_sensor_top);
 // Serial.print("garage_door_sensor_bot_last: ");
 // Serial.println(garage_door_sensor_bot_last);
 // Serial.print("garage_door_sensor_top_last: ");
 // Serial.println(garage_door_sensor_top_last);

 portMoveTimer = millis();
 if (portMoveTimer - portMoveTimerPrevious > 24000) {
  //  Serial.println("In port timer");
  if ((garageDoorState == 0 or garageDoorState == 5) and (garage_door_sensor_bot and garage_door_sensor_top)) {
   garageDoorState = 6;
   zunoSendReport(GARAGE_PORT_STATUS);
  }
  if (garageDoorState == 1) {
   garageDoorState = 2;
   zunoSendReport(GARAGE_PORT_STATUS);
  }
  if (garageDoorState == 3) {
   garageDoorState = 4;
   zunoSendReport(GARAGE_PORT_STATUS);
  }
 }

 if (!garage_door_sensor_bot and !garage_door_sensor_top) {
  garageDoorState = 95;
  garage_door_sensor_bot_last = !garage_door_sensor_bot;
  garage_door_sensor_top_last = !garage_door_sensor_top;
  zunoSendReport(GARAGE_PORT_STATUS);
 }
 else if (garage_door_sensor_bot != garage_door_sensor_bot_last) {
  garage_door_sensor_bot_last = garage_door_sensor_bot;
  if (!garage_door_sensor_bot) {
   garageDoorState = 0;
   //   garage_door_sensor_bot_last = garage_door_sensor_bot;
   zunoSendReport(GARAGE_PORT_STATUS);
  }
 }
 else if (garage_door_sensor_top != garage_door_sensor_top_last) {
  garage_door_sensor_top_last = garage_door_sensor_top;
  if (!garage_door_sensor_top) {
   garageDoorState = 5;
   //   garage_door_sensor_top_last = garage_door_sensor_top;
   zunoSendReport(GARAGE_PORT_STATUS);
  }
 }

 currentTime = millis();
 if ((currentTime - previousTime) >= 20000) {
  humidity = dht_sensor.readHumidity();
  temperature = dht_sensor.readTemperature();
  if (humidity != lastHumidity) {
   lastHumidity = humidity;
   zunoSendReport(HUMIDITY_SENSOR);
  }
  if (temperature != lastTemperature) {
   lastTemperature = temperature;
   zunoSendReport(TEMPERATURE_SENSOR);
  }
  previousTime = currentTime;
 }

 ZUnoReportReadCurrentTime = millis();
 if ((ZUnoReportReadCurrentTime - ZUnoReportReadPreviousTime) >= 10000 and fpr_status != 0) {
  fpr_status = 0;
  zunoSendReport(FPR_STATUS);
  //  Serial.println("FPR = 0 Sent");
 }


 if (lid) {
  done = false;
  enrolling = false;
  digitalWrite(WHITE_LED, LOW);
  delay(100);
  if (Serial1.available() > 0) {
   Search();
  }
 }
 else {
  digitalWrite(WHITE_LED, HIGH);
 }

 if (!lid and !using_computer) {   // Read fingerprint when lid opened.
  if (!done and !enrolling) {
   Serial.println("Match Fingerprint, please put your finger on the Sensor.");
   if (Search()) {
    Serial.print("Finger with ID ");
    Serial.print(l_ucFPID, DEC);
    Serial.println(" read!");

    digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH);
    digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH);
    digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
    digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW);
    digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW);
    digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

    //    delay(20);
    done = true;
    zunoSendReport(LAST_READ_FP);
    fpr_status = 10;
    zunoSendReport(FPR_STATUS);
    ZUnoReportReadPreviousTime = ZUnoReportReadCurrentTime;
   }

   else if (!stoploop) {
    Serial.println("Failed! ");
    if (reading_false) {
     Serial.print("Reading false!");
     digitalWrite(RED_LED, HIGH);
     delay(75);
     digitalWrite(RED_LED, LOW);
     fpr_status = 11;
     zunoSendReport(FPR_STATUS);
     ZUnoReportReadPreviousTime = ZUnoReportReadCurrentTime;
    }
   }
  }
 }
 // Serial.print("Mode: ");
 // Serial.println(mode);
 // Serial.print("ID: ");
 // Serial.println(User_ID);

 if (mode == 1) { // Add a New User.
  mode = 0;
  fpr_status = 1;
  zunoSendReport(FPR_STATUS);
  enrolling = true;
  Serial.println("Add Fingerprint, please put your finger on the Fingerprint Sensor.");
  rtf = Enroll(User_ID);
  Serial.print("rtf: ");
  Serial.println(rtf);
  if (rtf == 93) {
   Serial.print("Success, your User ID is: ");
   Serial.println( User_ID , DEC);
   fpr_status = 2;  //2 = Success, ID enrolled.
  }
  else if (rtf == 0x00) {
   Serial.println("Failed, please try again.");
   fpr_status = 3;  //3 = Failed, please try again.
  }
  else if ( rtf == ACK_USER_OCCUPIED) {
   Serial.println("Failed, this User ID alread exsits.");
   fpr_status = 4;  //4 = Failed, this User ID alread exsits.
  }
  else if ( rtf == ACK_USER_EXIST) {
   Serial.println("Failed, this fingerprint alread exsits.");
   fpr_status = 5;  //5 = Failed, this fingerprint alread exsits.
  }
  Serial.println(fpr_status);
  zunoSendReport(FPR_STATUS);
  delay(100);
  ZUnoReportReadPreviousTime = ZUnoReportReadCurrentTime;
 }

 if (mode == 2) {  // Delete Assigned User ID
  mode = 0;
  fpr_status = 0;
  if (Delete(User_ID)) {
   Serial.print("Delete Fingerprint with User ID ");
   Serial.print(User_ID);
   Serial.println(" succeeded!");
   fpr_status = 6;  //6 = Delete ID success!
  }
  else {
   Serial.print("Delete Fingerprint with User ID ");
   Serial.print(User_ID);
   Serial.println(" failed!");
   fpr_status = 7;  //7 = Delete ID failed!
  }
  zunoSendReport(FPR_STATUS);
  ZUnoReportReadPreviousTime = ZUnoReportReadCurrentTime;
  delay(100);
 }


 if (mode == 10) {
  Serial.print("Mode: 10");
  mode = 0;
  garageDoorControl(0);
 }
 else if (mode == 11) {
  Serial.print("Mode: 11");
  mode = 0;
  garageDoorControl(1);
 }

 else if (mode == 12) {
  Serial.print("Mode: 12");
  mode = 0;
  garageDoorControl(2);
 }


 //========================================================================================================================================================================

 if (!digitalRead(USE_COMPUTER_PIN)) {
  using_computer = true;
 }

 if (using_computer) {
  Serial.println("=================== Menu =====================");
  Serial.println("Add a New User ----------------- 1");
  Serial.println("Fingerprint Matching --------------- 2");
  Serial.println("Get User Number and Print All User ID ------ 3 ");
  Serial.println("Delete Assigned User --------- 4");
  Serial.println("Delete All User ---------- 5");
  Serial.println("Back to Z-wave control ---------- 6");
  Serial.println("=================== End ======================");

  unsigned char COMPUTER_MODE = 0;

  while (Serial.available() <= 0) {
   delay(10);
  }

  COMPUTER_MODE = Serial.read() - 0x30;

  switch (COMPUTER_MODE) {
   case 0: { // Null
     break;
    }

   case 1: {  // Fingerprint Input and Add a New User
     COMPUTER_MODE = 0;
     User_ID = 0;

     Serial.println("Please input the new user ID (0 ~ 99).");
     while (Serial.available() <= 0) {
      delay(10);
     }
     delay(50);
     User_ID = Serial.parseInt();

     Serial.println("Add Fingerprint, please put your finger on the Fingerprint Sensor.");
     rtf = Enroll(User_ID);

     if (rtf == TRUE) {
      Serial.print("Success, your User ID is: ");
      Serial.println( User_ID , DEC);
     }
     else if (rtf == FALSE) {
      Serial.println("Failed, please try again.");
     }
     else if ( rtf == ACK_USER_OCCUPIED) {
      Serial.println("Failed, this User ID alread exsits.");
     }
     else if ( rtf == ACK_USER_EXIST) {
      Serial.println("Failed, this fingerprint alread exsits.");
     }
     delay(2000);
     break;
    }

   case 2: { // Fingerprint Matching
     COMPUTER_MODE = 0 ;
     Serial.println("Match Fingerprint, please put your finger on the Sensor.");

     if ( Search()) {
      Serial.print("Success, your User ID is: ");
      Serial.println( l_ucFPID, DEC);
     }

     else {
      Serial.println("Failed, please try again.");
     }
     delay(1000);
     break;
    }

   case 3: {  // Print all user ID
     COMPUTER_MODE = 0;
     if (PrintUserID()) {
      Serial.print("Number of Fingerprint User is: ");
      unsigned char UserNumb;
      UserNumb = (l_ucFPID - 2) / 3;

      Serial.println(UserNumb, DEC);
      Serial.println("Print all User ID's: ");

      for (char i = 0; i < UserNumb; i++) {
       Serial.println(rBuf[12 + i * 3], DEC);
      }
     }

     else {
      Serial.println("Print User ID Fail!");
     }
     delay(500);
     break;
    }

   case 4: {  // Delete Assigned User ID
     COMPUTER_MODE = 0;
     User_ID = 0;
     Serial.println("Please input the user ID (0 ~ 99) you want to delete.");
     while (Serial.available() <= 0) {
      delay(10);
     }
     delay(100);
     incomingNub = Serial.available();
     for (char i = incomingNub; i >= 1; i--) {
      User_ID = User_ID + (Serial.read() - 0x30) * pow(10, (i - 1));
     }

     if (Delete(User_ID)) {
      Serial.println("Delete Fingerprint User Success!");
     }
     else {
      Serial.println("Delete Fingerprint User Fail!");
     }
     delay(1000);
     break;
    }

   case 5: { // Delete All User ID
     COMPUTER_MODE = 0;
     unsigned char DeleteFlag = 0;

     Serial.println("Delete All Users, Y / N ? ");

     while (Serial.available() <= 0) {
      delay(10);
     }

     DeleteFlag = Serial.read();
     Serial.print("DeleteFlag : ");
     Serial.println(DeleteFlag);
     if (DeleteFlag == 'Y' or DeleteFlag == 'y') { //Y=89, y=121
      if (Clear()) {
       Serial.println("Delete All Fingerprint User Success!");
      }
      else {
       Serial.println("Delete All Fingerprint User Failed");
      }
     }
     else {
      Serial.println("Delete All Fingerprint User Aborted");
     }
     delay(500);
     break;
    }

   case 6: {
     using_computer = false;
     break;
    }
  }
 }
}


void garageDoorControl(int garageDoorControlValue) {
 // garageDoorState: 0=nere, 1=kör upp, 2=körUppStopp, 3=kör ner, 4=körNerStopp, 5=Uppe.
 // garageDoorCalled: 1=upp, 2=ner, 0=stopp.
 Serial.print("Garage door garageDoorControlValue recieved : ");
 Serial.println(garageDoorControlValue);
 delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);


 if (garageDoorControlValue == 1) {
  if (garageDoorState == 0) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 1;
  }
  else if (garageDoorState == 2) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   delay(MOTOR_DELAY);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 1;
  }
  else if (garageDoorState == 3) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   delay(MOTOR_DELAY);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 1;
  }
  else if (garageDoorState == 4) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 1;
  }
  else if (garageDoorState == 6) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 6;
  }
  portMoveTimerPrevious = millis();
 }

 else if (garageDoorControlValue == 2) {
  if (garageDoorState == 1) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   delay(MOTOR_DELAY);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 3;
  }
  else if (garageDoorState == 2) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 3;
  }
  else if (garageDoorState == 4) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   delay(MOTOR_DELAY);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 3;
  }
  else if (garageDoorState == 5) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 3;
  }
  else if (garageDoorState == 6) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 6;
  }
  portMoveTimerPrevious = millis();
 }

 else if (garageDoorControlValue == 0) {
  if (garageDoorState == 1) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 2;
  }
  else if (garageDoorState == 3) {
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, HIGH); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, HIGH);
   delay(OUTPUT_HIGH_DURATION);
   digitalWrite(OUTPUT_PIN1, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, LOW); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, LOW);
   garageDoorState = 4;
  }
 }
 // Serial.print("garageDoorState : ");
 // Serial.println(garageDoorState);
 zunoSendReport(GARAGE_PORT_STATUS);

 garageDoorControlFlag = -1;
}
byte fp_add_id_getter(void) {
 return User_ID;
}

void fp_add_id_setter(byte value) {
 if (value > 99) {
  // by Z-Wave specification, this value can't be more then 99
  value = 99;
 }
 User_ID = value;
}


byte fp_read_id_getter(void) {
 return l_ucFPID;
}
void fp_read_id_setter(byte value) {

}


byte command_getter(void) {
 return mode;
}
void command_setter(byte value) {
 mode = value;
}byte port_status_getter(void) {
 return garageDoorState;
}
void port_status_setter(byte value) {

}


byte getter_temperature(void) {
 return temperature;
}

byte getter_humidity(void) {
 return humidity;
}


byte fpr_status_getter(void) {     //1 = Success, ID enrolled.          //4 = Failed, this fingerprint alread exsits.
 return fpr_status;          //2 = Failed, please try again.        //5 = Delete ID success!
}                    //3 = Failed, this User ID alread exsits.   //6 = Delete ID failed!
void fpr_status_setter(byte value) {

}

byte getter_smoke_sensor(void) {
 return smoke_sensor;
}

//=======================================================================================================================
//Below is from the library
//=======================================================================================================================
//Function:wait data packet send finish
unsigned char WaitFpData(void) {
 unsigned char rBuf_p = 0;
 stoploop = false;
 int count = 0;

 while (Serial1.available() <= 0 and count < 20) {
  delay(10);
  lid = digitalRead(LID_PIN);
  stoploop = true;
  if (!using_computer) {
   if (!enrolling) {
    count = count + 1;
    Serial.println(count);
   }
  }
  if (Serial1.available() > 0) {
   stoploop = false;
  }
 }

 if (!stoploop) {
  for (int i = 200; i > 0; i--) //wait response info
  {
   delay(20);
   rBuf[rBuf_p++] = Serial1.read();

   if (Serial1.available() == 0)
   {
    g_ucUartRxEnd = 1;
    g_ucUartRxLen = rBuf_p;
    break;
   }
  }
 }

 if (rBuf_p == 0) return 0x00;
 else return 0x01;
}

// check sum
unsigned char CmdGenCHK(unsigned char wLen, unsigned char *ptr) {
 unsigned char i, temp = 0;

 for (i = 0; i < wLen; i++)
 {
  temp ^= *(ptr + i);
 }
 return temp;
}

// Send command
void UART_SendPackage(unsigned char wLen, unsigned char *ptr) {
 unsigned int i = 0, len = 0;

 tBuf[0] = DATA_START;   //command head
 for (i = 0; i < wLen; i++)   // data in packet
 {
  tBuf[1 + i] = *(ptr + i);
 }

 tBuf[wLen + 1] = CmdGenCHK(wLen, ptr);     //Generate checkout data
 tBuf[wLen + 2] = DATA_END;
 len = wLen + 3;

 g_ucUartRxEnd = 0;
 g_ucUartRxLen = len ;

 for (i = 0; i < len; i++) {
  Serial1.write(tBuf[i]);
 }

 // Serial.print((char *)tBuf);
 // UartSend(tBuf,len);
}

// response info check, return various info
unsigned char Check_Package(unsigned char cmd) {
 unsigned char flag = 0x00;
 if (!WaitFpData()) return flag; //wait response info
 // p = 0 ;
 if (g_ucUartRxEnd) {
  g_ucUartRxEnd = 0;//clear data packet flag
  reading_false = true;
 }
 else {
  return flag;
 }
 //  if(rBuf[0] != DATA_START)return flag;
 // if(rBuf[1] != cmd)return flag;
 // if(rBuf[6] != CmdGenCHK(g_ucUartRxLen - 3, &rBuf[1]))return flag;

 switch (cmd)
 {
  case CMD_ENROLL1:
  case CMD_ENROLL2:
  case CMD_ENROLL3:
   if (ACK_SUCCESS == rBuf[4])flag = 0x01;
   else if (ACK_USER_EXIST == rBuf[4])
   {
    flag = ACK_USER_EXIST;
    delay(200);
   }
   else if (ACK_USER_OCCUPIED == rBuf[4])
   {
    flag = ACK_USER_OCCUPIED;
    delay(200);
   }
   break;
  case CMD_DELETE: //delete assigned user
   if (ACK_SUCCESS == rBuf[4])flag = 0x01;
   break;
  case CMD_CLEAR:  //delete all users
   if (ACK_SUCCESS == rBuf[4])flag = 0x01;
   break;
  case CMD_IDENTIFY: //1:1 comparison
   if (ACK_SUCCESS == rBuf[4])flag = 0x01;
   break;
  case CMD_USERNUMB: // get user number
   if (ACK_SUCCESS == rBuf[4])
   {
    flag = 0x01;
    l_ucFPID = rBuf[3];
   }
   break;
  case CMD_SEARCH:  //1:N comparison
   if ((1 == rBuf[4]) || (2 == rBuf[4]) || (3 == rBuf[4]))
   {
    flag = 0x01;
    l_ucFPID = rBuf[3];
    Serial.print("l_ucFPID : ");
    Serial.println(l_ucFPID);
   }
   break;

  case CMD_USERID: // Get user ID

   if (ACK_SUCCESS == rBuf[4])
   {
    flag = 0x01;
    l_ucFPID = rBuf[3];
   }

   break;
  //  Serial.println(6);

  default:
   break;
 }
 //  Serial.println(7);

 return flag;
}

// Fingerprint indentify 1:N
unsigned char Search(void) {
 unsigned char buf[BUF_N];

 *buf = CMD_SEARCH;     //1:N comparison
 *(buf + 1) = 0x00;
 *(buf + 2) = 0x00;
 *(buf + 3) = 0x00;
 *(buf + 4) = 0x00;
 // Serial.println(1);
 UART_SendPackage(5, buf);
 //  Serial.println(2);
 return Check_Package(CMD_SEARCH);
}

// Fingerprint indentify 1:1
void FP_Identify(unsigned int u_id) {
 unsigned char buf[BUF_N];

 *buf = CMD_IDENTIFY;
 *(buf + 1) = u_id >> 8;
 *(buf + 2) = u_id & 0xff;
 *(buf + 3) = 0x00;
 *(buf + 4) = 0x00;
 UART_SendPackage(5, buf);
}

//  Add new user Step 1
void Enroll_Step1(unsigned int u_id) {
 unsigned char buf[BUF_N];

 *buf = CMD_ENROLL1;
 *(buf + 1) = u_id >> 8;
 *(buf + 2) = u_id & 0xff;
 *(buf + 3) = 1;
 *(buf + 4) = 0x00;

 UART_SendPackage(5, buf);
}

//  Add new user Step 2
void Enroll_Step2(unsigned int u_id) {
 unsigned char buf[BUF_N];

 *buf = CMD_ENROLL2;
 *(buf + 1) = u_id >> 8;
 *(buf + 2) = u_id & 0xff;
 *(buf + 3) = 1;
 *(buf + 4) = 0x00;

 UART_SendPackage(5, buf);
}

//  Add new user Step 1
void Enroll_Step3(unsigned int u_id) {
 unsigned char buf[BUF_N];

 *buf = CMD_ENROLL3;
 *(buf + 1) = u_id >> 8;
 *(buf + 2) = u_id & 0xff;
 *(buf + 3) = 1;
 *(buf + 4) = 0x00;

 UART_SendPackage(5, buf);
}

//  Add a new user
unsigned char Enroll(unsigned int u_id) {
 unsigned char rtflag;
 Enroll_Step1(u_id);
 rtflag = Check_Package(CMD_ENROLL1);
 Serial.println("Get data1");
 if (rtflag != 0x01) return rtflag;
 delay(100);


 Enroll_Step2(u_id);
 rtflag = Check_Package(CMD_ENROLL2);
 Serial.println("Get data2");
 if (rtflag != 0x01)return rtflag;
 delay(100);


 Enroll_Step3(u_id);
 rtflag = Check_Package(CMD_ENROLL3);
 Serial.println("Get data3");
 if (rtflag != 0x01)return rtflag;
 delay(100);

}

//  Delete all of the users
unsigned char Clear(void) {
 unsigned char buf[BUF_N];

 *buf = CMD_CLEAR;
 *(buf + 1) = 0x00;
 *(buf + 2) = 0x00;
 *(buf + 3) = 0x00;
 *(buf + 4) = 0x00;

 UART_SendPackage(5, buf);
 return Check_Package(CMD_CLEAR);
}

//  Delete assigned user
unsigned char Delete(unsigned int u_id) {
 unsigned char buf[BUF_N];
 *buf = CMD_DELETE;
 *(buf + 1) = u_id >> 8;
 *(buf + 2) = u_id & 0xff;
 *(buf + 3) = 0x00;
 *(buf + 4) = 0x00;
 UART_SendPackage(5, buf);
 return Check_Package(CMD_DELETE);
}

//  Get user ID number
unsigned char Read(void) {
 unsigned char buf[BUF_N];
 *buf = CMD_USERNUMB;
 *(buf + 1) = 0x00;
 *(buf + 2) = 0x00;
 *(buf + 3) = 0x00;
 *(buf + 4) = 0x00;
 UART_SendPackage(5, buf);
 return Check_Package(CMD_USERNUMB);
}

//  Get user ID number
unsigned char PrintUserID(void) {
 unsigned char buf[BUF_N];
 *buf = CMD_USERID;
 *(buf + 1) = 0x00;
 *(buf + 2) = 0x00;
 *(buf + 3) = 0x00;
 *(buf + 4) = 0x00;
 UART_SendPackage(5, buf);
 return Check_Package(CMD_USERID);
}
Last edited by MastrUsr on 18 Mar 2019, 11:48, edited 1 time in total.
Post Reply