Använda Fibaro api från C#

Utvecklar du en smartphone-app? Datorprogramvara? Få hjälp av andra och bidra med dina egna erfaranheter.
Post Reply
leiff
Ny medlem
Posts: 11
Joined: 11 Feb 2014, 22:53
Location: Luleå

23 Jan 2016, 20:04

Hej

Försöker ändra variabler i min fibaro (4.056) från ett program skrivet i c#.
Har inga problem att läsa ut information men så fort jag försöker ändra en variabel så får jag olika felmeddelanden.
Kontrollerar vad som i verkligheten har skickats (använder Fiddler4) så korrekt anrop verkar ha skapats.
Är det nån som har en aning om varför det inte fungerar.
I nedanstående exempel försöker jag sätta en variabel med namn "test" (den finns skapad) till ett nytt värde.
(Jag använder VisualStudio 2013)

Tacksam för hjälp
Leif

Code: Select all

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Net;

public enum HttpVerb
{
  GET,
  POST,
  PUT,
  DELETE
}

namespace HttpUtils
{
  public class RestClient
  {
    public string EndPoint { get; set; }
    public HttpVerb Method { get; set; }
    public string ContentType { get; set; }
    public string PostData { get; set; }

    public RestClient(string endpoint, HttpVerb method)
    {
      EndPoint = endpoint;
      Method = method;
      ContentType = "application/json";
      PostData = "";
    }


    public string MakeRequest(string parameters)
    {
      var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(EndPoint + parameters);
      request.Credentials = new NetworkCredential("admin", "xxxxx");
      request.Method = Method.ToString();

      var bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(PostData);
      request.ContentLength = bytes.Length;
      request.ContentType = ContentType;

      //ServicePointManager.Expect100Continue = false;
      //request.KeepAlive = true;
      if (!string.IsNullOrEmpty(PostData) && (Method == HttpVerb.POST | Method == HttpVerb.PUT))
      {
        Stream writeStream = request.GetRequestStream();
        writeStream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
        writeStream.Close();
      }

      using (var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
      {
        var responseValue = string.Empty;

        if (response.StatusCode != HttpStatusCode.OK)
        {
          var message = String.Format("Request failed. Received HTTP {0}", response.StatusCode);
          throw new ApplicationException(message);
        }

        // grab the response
        using (var responseStream = response.GetResponseStream())
        {
          if (responseStream != null)
            using (var reader = new StreamReader(responseStream))
            {
              responseValue = reader.ReadToEnd();
            }
        }
        return responseValue;
      }
    }
  } 

  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Fibaro test");
      try
      {
        string value = "99";
        string endPoint = @"http://192.168.0.30/api/globalVariables";

        var client = new RestClient(endPoint, HttpVerb.GET );
        var json = client.MakeRequest(@"/test");
        Console.WriteLine(json);

        var client2 = new RestClient(endPoint, HttpVerb.PUT);
        string data = "{ \"value\":\"" + value + "\"}";
        client2.PostData = data;
        var json2 = client2.MakeRequest(@"/api/globalVariables/test");
        Console.WriteLine(json2);
      }
      finally
      {
        Console.ReadLine();
      }
    }
  }
}
Post Reply