Beräkning av Påsk - HomeSeer edition....

Post Reply
Bamsefar
Z-Wave Kung
Posts: 1137
Joined: 25 Nov 2013, 15:06
Location: Stockholm

24 May 2017, 18:20

Jag vill gärna att min hemautomation klarar sig själv, utan kontakt med omvärlden med ytterligare beroenden. Nu är det såklart så att min HomeSeer Zee S2 har internet - men istället för att bli beroende av google calender eller något liknande, som har en otrolig tendens till att ändra sina APIer lite si och så, så gör jag allt själv :mrgreen:

Således, favorit (för mig) i repris, men nu i HomeSeer utgåva: Hur man räknar fram Sveriges samtliga helgdagar så man slipper hålla reda på dagar som man är ledig (om man följer kalenderns icke röda dagar och så vidare - ja jag är väl medveten om att de finns de som går schema, som de som jobbar inom t.ex. sjukvården).

Code: Select all

Function EasternCalc(ByVal Parms As Date) As Date

    Dim CurrentYear As Integer = CInt(Parms.ToString("yyyy"))
    Dim c, n, k, i, j, l, m, d

    c = CurrentYear \ 100
    n = CurrentYear - 19 * (CurrentYear \ 19)
    k = (c - 17) \ 25
    i = c - c \ 4 - (c - k) \ 3 + 19 * n + 15
    i = i - 30 * (i \ 30)
    i = i - (i \ 28) * (1 - (i \ 28) * (29 \ (i + 1)) * ((21 - n) \ 11))
    j = CurrentYear + CurrentYear \ 4 + i + 2 - c + c \ 4
    j = j - 7 * (j \ 7)
    l = i - j
    m = 3 + (l + 40) \ 44
    d = l + 28 - 31 * (m \ 4)

    EasternCalc = CDate(CStr(CurrentYear) + "-" + CStr(m) + "-" + CStr(d))

End Function

Function WorkDay(ByVal dateToCheck As Date) As String

    Dim easterDay As Date = Nothing
    Dim returnValue As Boolean

    returnValue = "true"

    '-- Indatum är en Lördag eller Söndag
    If dateToCheck.DayOfWeek = 6 Or dateToCheck.DayOfWeek = 0 Then
      returnValue = "false"
    '-- Indatum är nationaldag
    ElseIf dateToCheck.Month = 6 And dateToCheck.Day = 6 Then
      returnValue = "false"
    '-- Indatum är Nyårsdag eller Trettondag
    ElseIf (dateToCheck.Month = 1 And (dateToCheck.Day = 1 Or dateToCheck.Day = 6)) Then
      returnValue = "false"
    '-- Indatum är 1:a maj
    ElseIf (dateToCheck.Month = 5 And dateToCheck.Day = 1) Then
      returnValue = "false"
    '-- Indatum är Julafton,Juldag, Annandag eller Nyårsafton
    ElseIf (dateToCheck.Month = 12 And (dateToCheck.Day = 24 Or dateToCheck.Day = 25 Or dateToCheck.Day = "26" Or dateToCheck.Day = "31")) Then
      returnValue = "false"
    End If


    '-- Påskdagen
    easterDay = EasternCalc(dateToCheck)
		
    '-- Långfredag = Påskdagen - 2 dagar
    If (easterDay.AddDays(-2).ToShortDateString = dateToCheck.ToShortDateString) Then
      returnValue = "false"
    End If

    '-- AnnandagPåsk = Påskdagen + 1 dag
    If (easterDay.AddDays(1).ToShortDateString = dateToCheck.ToShortDateString) Then
      returnValue = "false"
    End If

    '-- Kristihimmelfärdsdag? +39 dagar från Påskdagen?
    If (easterDay.AddDays(39).ToShortDateString = dateToCheck.ToShortDateString) Then
      returnValue = "false"
    End If

    '-- hitta midsommardagen för att kunna kontrollera midsommarafton
    '-- midsommardagen = den lördag som infaller under tiden den 20-26 juni -> midsommarafton bör vara den fredag som inträffar under tiden 19-25 juni
    If ( dateToCheck.Month = 6 And dateToCheck.Day >= 19 And dateToCheck.Day <= 25 And dateToCheck.DayOfWeek = 5 ) Then
      returnValue = "false"
    End If

    '      If ( Vacation_Days(dateToCheck) ) Then
    '         returnValue = "false"
    '      End

    WorkDay = returnValue

End Function

  Sub Main(ByVal Parms As String)

    Dim MyDate As Date = Nothing
    If Parms <> "" Then
      MyDate = DateTime.Parse(Parms)
    Else
      MyDate = DateTime.Now
    End If

    If ( WorkDay(MyDate) = "True") Then
      hs.setDeviceValueByRef(27, 0, True) 'Arbetsdag Idag
    Else
      hs.setDeviceValueByRef(27, 1, True) 'Ledig Idag
    End If
 
    If ( WorkDay(MyDate.AddDays(1)) = "True") Then
      hs.setDeviceValueByRef(28, 0, True) 'Arbetsdag Imorgon
    Else
      hs.setDeviceValueByRef(28, 1, True) 'Ledig Imorgon
    End If

  End Sub
Använder HomeSeer 3 på Linux - attans så här bra har det aldrig varit!

Lua för nybörjare
sonnyboy
Proffsmedlem
Posts: 648
Joined: 26 Sep 2013, 08:05
Location: Västerås

30 May 2017, 19:47

Jag använder fortfarande den som du gjorde till HC2.
Det fungerar fortfarande lika bra som när du gjorde den.
Återigen tack så mycket :)
Fibaro HomeCenter 2
Fw 4.550
BeyondMeasure 1.10
EventRunner
Post Reply