Problem med tändning/släckning

Post Reply
Palekto
Ny medlem
Posts: 5
Joined: 08 Mar 2016, 09:12

16 Nov 2017, 21:36

Tjo
Har ett par puckar i kåken sedan vi renoverade.
Nu har plötsligt ett par börjat krångla.

I på väggen i "allrummet" har jag 4st brytare.

Varav två slutat fungera.

Jag hittar dem i HC.
Allt ser ut att fungera bra, sändning är ok.
Men inget händer.
Jag har testar att köra en soft reconfig på enheterna och det verkar som den går som den skall.

Jag har testat att ta bort dem och lagt till dem igen och då ser det ut så här.
err.jpg
Någon kontakt får de ju när jag skall lägga till en ny enhet och trippelklickar på brytaren.

Vad kan jag testa mer?
alexndr
Medlem
Posts: 249
Joined: 14 Jul 2016, 14:38

17 Nov 2017, 12:11

De verkar de ju ha ström i alla fall. Det är inget som kopplats om? Fungerar det att tända/släcka manuellt?
Palekto
Ny medlem
Posts: 5
Joined: 08 Mar 2016, 09:12

24 Nov 2017, 10:04

alexndr wrote:De verkar de ju ha ström i alla fall. Det är inget som kopplats om? Fungerar det att tända/släcka manuellt?
Ja det verkar ju så, men nej.
Går inte tända eller släcka dem på något vis.
De lyser konstant.

Får nog testa byta pucken bakom är jag rädd.
sonnyboy
Proffsmedlem
Posts: 573
Joined: 26 Sep 2013, 08:05
Location: Västerås

24 Nov 2017, 11:07

Vad har du för last på den?
Du har inte bytt lampa senaste tiden?
Pröva sätta i en "gamma"l lampa på minst 40w
Fibaro HomeCenter 2
Fw 4.151 Beta
BeyondMeasure 1.10
25 Enheter, 55 Scener tidigare, 8 nu med gea GEA
RH_Dreambox
Proffsmedlem
Posts: 827
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
Location: Vegby
Contact:

24 Nov 2017, 13:00

Den här lilla scenen kan ge värdefull information om din "puck". Den är skriven av någon på Fibaros forum, minns tyvärr inte av vem.
Skapa en scen och kopiera in koden.
Kör koden manuellt i debug-fönstret så får du en lista över dina enheter och dess status.
Kommer inte pucken upp i listan så är den antingen inte med i nätverket eller så är den defekt.

Code: Select all

--[[
%% properties
%% globals
--]]
function getUserData(dID)
 local mStr = ""
 
 uIds = api.get("/users")
 for i in ipairs(uIds) do
  if (uIds[i].id == dID) then
    mStr = mStr .. uIds[i].email
    if ( uIds[i].hasGPS == true) then mStr = mStr .. " : hasGPS=" .. json.encode(uIds[i].tracking) end
    if (json.encode(uIds[i].deviceRights) ~= "[]") then mStr = mStr .. " : deviceRights=<small>" .. json.encode(uIds[i].deviceRights) .. "</small>" end
    if (json.encode(uIds[i].sceneRights) ~= "[]" ) then mStr = mStr .. " : sceneRights=<small>" .. json.encode(uIds[i].sceneRights) .. "</small>" end
    break
  end
 end
 return mStr
end


function getSceneData(dID,lType)
 local mStr, parentId, fontColor = "",0,"<font color=yellowgreen>"
 local header = api.get("/scenes?id=" .. dID)["name"] 
 
 if (lType ~= nil) then
  if ( api.get("/scenes?id=" .. dID)["roomID"] == 0) then header = "Unassigned:" .. api.get("/scenes?id=" .. dID)["name"]
  else header = fibaro:getRoomName(api.get("/scenes?id=" .. dID)["roomID"]) .. ":" .. api.get("/scenes?id=" .. dID)["name"] end
 end
 mStr= mStr .. "<font color=lightblue>" .. dID .. ": </font>" .. fontColor .. header .. "</font><small><font color=grey> [ " .. string.gsub(api.get("/scenes?id=" .. dID)["type"] ,"com.fibaro.","") 
 mStr = mStr .. " : Max Instances=" .. api.get("/scenes?id=" .. dID)["maxRunningInstances"]
 if (api.get("/scenes?id=" .. dID)["visible"] == false) then mStr = mStr .. " : Hidden" end
 if (api.get("/scenes?id=" .. dID)["alexaProhibited"] == false) then mStr = mStr .. " : Alexa enable" end
 if (api.get("/scenes?id=" .. dID)["autostart"] == true) then mStr = mStr .. " : Autostart" end
 mStr = mStr .. " : " .. api.get("/scenes?id=" .. dID)["runConfig"] .. " ]</font></small><br>" 
 return mStr
end

function getDeviceData(dID,lType)
 local mStr, parentId, fontColor, bLvl = "",0,"<font color=yellowgreen>",0
 local header = fibaro:getName(dID)
 
 if (fibaro:getType(dID) == "HC_user") then
  if (lType ~= nil) then
    mStr = mStr .. "<font color=lightblue>" .. dID .. ": </font><font color=yellowgreen>HC_User:" .. header .. "</font><small><font color=grey> [ " .. getUserData(dID).. " ]</font></small><br>"
  else
    mStr = mStr .. "<font color=lightblue>" .. dID .. ": </font><font color=yellowgreen>" .. header .. "</font><small><font color=grey> [ " .. getUserData(dID).. " ]</font></small><br>"
  end
  return mStr
 end
 if (lType ~= nil) then
  if ( fibaro:getRoomID(dID) == 0) then header = "Unassigned:" .. fibaro:getName(dID)
  else header = fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(dID)) .. ":" .. fibaro:getName(dID) end
 end
 if (fibaro:getType(dID) == "com.fibaro.zwaveDevice"
  or api.get("/devices?id=" .. dID)["visible"] == false) then fontColor = "<font color=darkgrey>" end
 mStr= mStr .. "<font color=lightblue>" .. dID .. ": </font>" .. fontColor .. header .. "</font><small><font color=grey> [ " .. string.gsub(fibaro:getType(dID) ,"com.fibaro.","") 
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["parentId"] ~= nil) then parentId = api.get("/devices?id=" .. dID)["parentId"] end
 if (parentId == 1) then mStr = mStr .. " : Master" elseif (parentId>1) then mStr =mStr .. " : ParentID=" .. parentId end  
 if (tonumber(fibaro:getValue(dID, "batteryLevel")) ~= nil
  and fibaro:getType(dID) ~= "com.fibaro.zwaveDevice") then
    bLvl = api.get("/devices?id=" .. dID)["properties"]["batteryLevel"]
    if (tonumber(fibaro:getValue(dID, "batteryLevel")) < bLvl) then bLvl = tonumber(fibaro:getValue(dID, "batteryLevel")) end
    mStr = mStr .. " : Battery=" ..bLvl .. "%"
 end
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["properties"]["Push"] == true) then mStr = mStr .. " : Push" end
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["properties"]["DeviceUID"] ~= nil) then mStr = mStr .. " : UID=<small>" .. api.get("/devices?id=" .. dID)["properties"]["DeviceUID"] .. "</small>" end
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["visible"] == false) then mStr = mStr .. " : Hidden" end
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["enabled"] == false) then mStr = mStr .. " : Disabled" end
 if (fibaro:getValue(dID,"value") ~=nil) then mStr = mStr .. " ] [ value=" .. fibaro:getValue(dID,"value") .. " ]</font></small><br>" 
 else mStr = mStr .. " ]</font></small><br>" end
return mStr
end

local dList = "<br>"
local plainList = false

fibaro:debug("Gathering system information.....")
if not plainList then
rIds = api.get("/rooms")
for i in ipairs(rIds) do
 dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== " .. string.upper(rIds[i].name) .. " room ==~~--</font><br>"
 dIds = fibaro:getDevicesId({roomID = rIds[i].id})
 for j,dID in ipairs(dIds) do
   dList= dList .. getDeviceData(dID)
 end
 dIds = api.get("/scenes")
 for j in ipairs(dIds) do
  if (api.get("/scenes?id=" .. dIds[j].id)["roomID"] == rIds[i].id) then
    dList= dList .. getSceneData(dIds[j].id)
  end
 end
end 
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== Unassigned room ==~~--</font><br>"
dIds = fibaro:getDevicesId({roomID = 0,interfaces ={"zwave"}})
 for j,dID in ipairs(dIds) do
   dList= dList .. getDeviceData(dID)
 end
 dIds = api.get("/scenes")
 for j in ipairs(dIds) do
  if (api.get("/scenes?id=" .. dIds[j].id)["roomID"] == 0) then
    dList= dList .. getSceneData(dIds[j].id)
  end
 end
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== System Users ==~~--</font><br>"
dIds = fibaro:getDevicesId({roomID = 0,type="HC_user"})
 for j,dID in ipairs(dIds) do
   dList= dList .. getDeviceData(dID)
 end
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== Mobile devices list ==~~--</font><br>"
dIds = fibaro:getDevicesId({roomID = 0,type="iOS_device"})
 for j,dID in ipairs(dIds) do
   dList= dList .. getDeviceData(dID)
 end
fibaro:debug(dList .. "<span style=text-align:center>")
else
ids = fibaro:getDevicesId({})
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== Devices list ==~~--</font><br>"

for i,dID in ipairs(ids) do
 dList= dList .. getDeviceData(dID,1)
end
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== Scenes list ==~~--</font><br>"
 dIds = api.get("/scenes")
 for j in ipairs(dIds) do
    dList= dList .. getSceneData(dIds[j].id,1)
 end
 fibaro:debug(dList .. "<span style=text-align:center>")
end
Palekto
Ny medlem
Posts: 5
Joined: 08 Mar 2016, 09:12

27 Nov 2017, 09:26

RH_Dreambox wrote:Den här lilla scenen kan ge värdefull information om din "puck". Den är skriven av någon på Fibaros forum, minns tyvärr inte av vem.
Skapa en scen och kopiera in koden.
Kör koden manuellt i debug-fönstret så får du en lista över dina enheter och dess status.
Kommer inte pucken upp i listan så är den antingen inte med i nätverket eller så är den defekt.

Code: Select all

--[[
%% properties
%% globals
--]]
function getUserData(dID)
 local mStr = ""
 
 uIds = api.get("/users")
 for i in ipairs(uIds) do
  if (uIds[i].id == dID) then
    mStr = mStr .. uIds[i].email
    if ( uIds[i].hasGPS == true) then mStr = mStr .. " : hasGPS=" .. json.encode(uIds[i].tracking) end
    if (json.encode(uIds[i].deviceRights) ~= "[]") then mStr = mStr .. " : deviceRights=<small>" .. json.encode(uIds[i].deviceRights) .. "</small>" end
    if (json.encode(uIds[i].sceneRights) ~= "[]" ) then mStr = mStr .. " : sceneRights=<small>" .. json.encode(uIds[i].sceneRights) .. "</small>" end
    break
  end
 end
 return mStr
end


function getSceneData(dID,lType)
 local mStr, parentId, fontColor = "",0,"<font color=yellowgreen>"
 local header = api.get("/scenes?id=" .. dID)["name"] 
 
 if (lType ~= nil) then
  if ( api.get("/scenes?id=" .. dID)["roomID"] == 0) then header = "Unassigned:" .. api.get("/scenes?id=" .. dID)["name"]
  else header = fibaro:getRoomName(api.get("/scenes?id=" .. dID)["roomID"]) .. ":" .. api.get("/scenes?id=" .. dID)["name"] end
 end
 mStr= mStr .. "<font color=lightblue>" .. dID .. ": </font>" .. fontColor .. header .. "</font><small><font color=grey> [ " .. string.gsub(api.get("/scenes?id=" .. dID)["type"] ,"com.fibaro.","") 
 mStr = mStr .. " : Max Instances=" .. api.get("/scenes?id=" .. dID)["maxRunningInstances"]
 if (api.get("/scenes?id=" .. dID)["visible"] == false) then mStr = mStr .. " : Hidden" end
 if (api.get("/scenes?id=" .. dID)["alexaProhibited"] == false) then mStr = mStr .. " : Alexa enable" end
 if (api.get("/scenes?id=" .. dID)["autostart"] == true) then mStr = mStr .. " : Autostart" end
 mStr = mStr .. " : " .. api.get("/scenes?id=" .. dID)["runConfig"] .. " ]</font></small><br>" 
 return mStr
end

function getDeviceData(dID,lType)
 local mStr, parentId, fontColor, bLvl = "",0,"<font color=yellowgreen>",0
 local header = fibaro:getName(dID)
 
 if (fibaro:getType(dID) == "HC_user") then
  if (lType ~= nil) then
    mStr = mStr .. "<font color=lightblue>" .. dID .. ": </font><font color=yellowgreen>HC_User:" .. header .. "</font><small><font color=grey> [ " .. getUserData(dID).. " ]</font></small><br>"
  else
    mStr = mStr .. "<font color=lightblue>" .. dID .. ": </font><font color=yellowgreen>" .. header .. "</font><small><font color=grey> [ " .. getUserData(dID).. " ]</font></small><br>"
  end
  return mStr
 end
 if (lType ~= nil) then
  if ( fibaro:getRoomID(dID) == 0) then header = "Unassigned:" .. fibaro:getName(dID)
  else header = fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(dID)) .. ":" .. fibaro:getName(dID) end
 end
 if (fibaro:getType(dID) == "com.fibaro.zwaveDevice"
  or api.get("/devices?id=" .. dID)["visible"] == false) then fontColor = "<font color=darkgrey>" end
 mStr= mStr .. "<font color=lightblue>" .. dID .. ": </font>" .. fontColor .. header .. "</font><small><font color=grey> [ " .. string.gsub(fibaro:getType(dID) ,"com.fibaro.","") 
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["parentId"] ~= nil) then parentId = api.get("/devices?id=" .. dID)["parentId"] end
 if (parentId == 1) then mStr = mStr .. " : Master" elseif (parentId>1) then mStr =mStr .. " : ParentID=" .. parentId end  
 if (tonumber(fibaro:getValue(dID, "batteryLevel")) ~= nil
  and fibaro:getType(dID) ~= "com.fibaro.zwaveDevice") then
    bLvl = api.get("/devices?id=" .. dID)["properties"]["batteryLevel"]
    if (tonumber(fibaro:getValue(dID, "batteryLevel")) < bLvl) then bLvl = tonumber(fibaro:getValue(dID, "batteryLevel")) end
    mStr = mStr .. " : Battery=" ..bLvl .. "%"
 end
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["properties"]["Push"] == true) then mStr = mStr .. " : Push" end
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["properties"]["DeviceUID"] ~= nil) then mStr = mStr .. " : UID=<small>" .. api.get("/devices?id=" .. dID)["properties"]["DeviceUID"] .. "</small>" end
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["visible"] == false) then mStr = mStr .. " : Hidden" end
 if (api.get("/devices?id=" .. dID)["enabled"] == false) then mStr = mStr .. " : Disabled" end
 if (fibaro:getValue(dID,"value") ~=nil) then mStr = mStr .. " ] [ value=" .. fibaro:getValue(dID,"value") .. " ]</font></small><br>" 
 else mStr = mStr .. " ]</font></small><br>" end
return mStr
end

local dList = "<br>"
local plainList = false

fibaro:debug("Gathering system information.....")
if not plainList then
rIds = api.get("/rooms")
for i in ipairs(rIds) do
 dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== " .. string.upper(rIds[i].name) .. " room ==~~--</font><br>"
 dIds = fibaro:getDevicesId({roomID = rIds[i].id})
 for j,dID in ipairs(dIds) do
   dList= dList .. getDeviceData(dID)
 end
 dIds = api.get("/scenes")
 for j in ipairs(dIds) do
  if (api.get("/scenes?id=" .. dIds[j].id)["roomID"] == rIds[i].id) then
    dList= dList .. getSceneData(dIds[j].id)
  end
 end
end 
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== Unassigned room ==~~--</font><br>"
dIds = fibaro:getDevicesId({roomID = 0,interfaces ={"zwave"}})
 for j,dID in ipairs(dIds) do
   dList= dList .. getDeviceData(dID)
 end
 dIds = api.get("/scenes")
 for j in ipairs(dIds) do
  if (api.get("/scenes?id=" .. dIds[j].id)["roomID"] == 0) then
    dList= dList .. getSceneData(dIds[j].id)
  end
 end
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== System Users ==~~--</font><br>"
dIds = fibaro:getDevicesId({roomID = 0,type="HC_user"})
 for j,dID in ipairs(dIds) do
   dList= dList .. getDeviceData(dID)
 end
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== Mobile devices list ==~~--</font><br>"
dIds = fibaro:getDevicesId({roomID = 0,type="iOS_device"})
 for j,dID in ipairs(dIds) do
   dList= dList .. getDeviceData(dID)
 end
fibaro:debug(dList .. "<span style=text-align:center>")
else
ids = fibaro:getDevicesId({})
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== Devices list ==~~--</font><br>"

for i,dID in ipairs(ids) do
 dList= dList .. getDeviceData(dID,1)
end
dList = dList .. "<font color=wheat>--~~== Scenes list ==~~--</font><br>"
 dIds = api.get("/scenes")
 for j in ipairs(dIds) do
    dList= dList .. getSceneData(dIds[j].id,1)
 end
 fibaro:debug(dList .. "<span style=text-align:center>")
end

Testade köra koden som du föreslog.
Båda två kom upp

[DEBUG] 08:21:53: Gathering system information.....
[DEBUG] 08:22:07:
--~~== ALLRUMMET room ==~~--
6: Sensoringång Allrum [ FGMS001 : ParentID=5 : Battery=100% ] [ value=1 ]
7: Temp ingång Allrum [ temperatureSensor : ParentID=5 : Battery=100% ] [ value=22 ]
8: Lsens ingång allrum [ lightSensor : ParentID=5 : Battery=100% ] [ value=131 ]
16: String lampa [ FGWP101 : ParentID=15 ] [ value=0 ]
20: LjuslingaTV [ FGWP101 : ParentID=19 ] [ value=0 ]
63: Allrum Spot [ multilevelSwitch : ParentID=61 ] [ value=12 ]
67: Bokhylla lampa [ FGD212 : ParentID=65 ] [ value=0 ]
74: Allrum fönstertak [ binarySwitch : ParentID=73 ] [ value=0 ]
87: Auto Off [ virtual_device ]
161: allrum fikabord [ FGD212 : ParentID=159 ] [ value=0 ]
RH_Dreambox
Proffsmedlem
Posts: 827
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
Location: Vegby
Contact:

27 Nov 2017, 10:03

Resultatet ser ju riktigt ut och controllern lyckades ju här att prata med enheterna.
Du kan ju också kolla om det finns någon uppdatering av firmware tillgänglig för pluggarna.
Det gör du under enhetens flik "Avancerat". Klicka "Check" så ser du det.
Det är viktigt att enheten då flyttas nära controllern, gärna 1 - 2 m från denna. Annars kan uppdateringen krångla.
EDIT:
Jag såg nu att du har 2 steg mellan enhetens ID och ParentID, där har jag ett steg. Men det beror nog på att jag har en äldre modell av WallPlug.
66: W14 Tvättmaskin 66 [ FGWP101 : ParentID=65 ] [ value=0 ]
68: W15 Torktumlare 68 [ FGWP101 : ParentID=67 ] [ value=0 ]
Last edited by RH_Dreambox on 27 Nov 2017, 10:07, edited 1 time in total.
sonnyboy
Proffsmedlem
Posts: 573
Joined: 26 Sep 2013, 08:05
Location: Västerås

27 Nov 2017, 10:04

Hur är det med lasten som jag skrev ett par rader upp?
Fibaro HomeCenter 2
Fw 4.151 Beta
BeyondMeasure 1.10
25 Enheter, 55 Scener tidigare, 8 nu med gea GEA
Palekto
Ny medlem
Posts: 5
Joined: 08 Mar 2016, 09:12

27 Nov 2017, 10:19

RH_Dreambox wrote:Resultatet ser ju riktigt ut och controllern lyckades ju här att prata med enheterna.
Du kan ju också kolla om det finns någon uppdatering av firmware tillgänglig för pluggarna.
Det gör du under enhetens flik "Avancerat". Klicka "Check" så ser du det.
Det är viktigt att enheten då flyttas nära controllern, gärna 1 - 2 m från denna. Annars kan uppdateringen krångla.

Hm, är ju svårt då det är puckar bakom brytaren.
Isåfall får man ju mecka med att flytta hela HC.

Idag är det kanske 4m från HC till just denna pucken.
Palekto
Ny medlem
Posts: 5
Joined: 08 Mar 2016, 09:12

27 Nov 2017, 10:20

sonnyboy wrote:Hur är det med lasten som jag skrev ett par rader upp?
Inte testat, men är ju två olika lampor.
Inget speciellt men ska prova!
RH_Dreambox
Proffsmedlem
Posts: 827
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
Location: Vegby
Contact:

27 Nov 2017, 13:23

Hm, är ju svårt då det är puckar bakom brytaren.
Isåfall får man ju mecka med att flytta hela HC.
Beträffande uppdatering så tänkte jag på att du hade Wallplug som krånglade, men jag var inte uppmärksam där.
Jag är osäker på om det finns någon uppdatering på puckarna, men du kan ju alltid kolla med Check-knappen utan att lyfta ur pucken.
Vad du skulle kunna göra är att lossa på brytaren och se om du kan räta ut puckens antennen eller flytta den lite så att den inte störs av någon "kabelhärva".
SirMaggot
Medlem
Posts: 441
Joined: 18 Aug 2013, 10:36

27 Nov 2017, 21:10

Jag har uppdaterat firmware i mina puckar som sitter ganska långt bort, genom flera väggar,
tog bara 4:a försök :mrgreen:
Post Reply