Funktioner i Veran

Post Reply
Derbyboy
Ny medlem
Posts: 13
Joined: 02 Jan 2015, 19:59

21 Apr 2015, 10:00

Innan jag köper en Vera Edge måste jag förvissa mig om att jag kan få till vissa funktioner.

1. Jag har flera Qubino puckar. Kan jag få knapp nr två på väggbrytaren (I2) att styra en scen (alternativt starta ett script) i Veran?

2. När jag tänder en lampa eller startar en scen genom att använda Vera-appen eller liknande kan jag då få Veran att även skicka en signal (Post request) eller liknande med min Server. Jag vill alltså att ett script ska köras i Veran när jag tänder/släcker/dimrar en lampa.
Post Reply