EventRunner

PeterM5
Medlem
Posts: 57
Joined: 13 Jul 2016, 10:55
4

RH_Dreambox wrote: 03 Apr 2021, 12:00 Hoppas att jag förstår dig rätt nu.
Det är ju ID för fuktsensorn du skall läsa av, och i mitt fall (se bild) så är det ID 69.
Luftfuktighet mäts ju i intervallet 0 till 100% så din regel medför att fläkten aldrig kommer att starta.

Din regel säger att: Om luftfuktigheten är större än 100% , starta då fläkten.
rule("trueFor(00:00:01,HT.badrum.fuktsensor:value > 100) =>


Aeon Multi 5.png

Hej, du har rätt.
Jag kopierade en annan regel där värdet är 100, men jag testade med 1 innan också men det funkade ej.
PeterM5
Medlem
Posts: 57
Joined: 13 Jul 2016, 10:55
4

jang wrote: 03 Apr 2021, 12:44 Ser ut som din Fuktsensorm AeoTec Mulitisensor 6 är en "generic device"
"type": "com.fibaro.zwaveDevice",
"baseType": "com.fibaro.device",

Saknar den template?
Problemet är att den inte har ngn 'value' property där värdet normalt brukar finnas.
ER försöker hämta 'value' propertyn med fibaro.getValue(400"value") när man skriver 400:value i en regel.
Vad får du tillbaka om du anropar
fibaro:getValue(400,"value")
?
Jag vet inte hur jag fick till det med ID:400 innan.
fibaro:debug('Value = ' .. fibaro:getValue(444, "value"))
[DEBUG] 22:30:25: Value = 52

Provat detta men funkar ej,
fuktsensor = 444

--//////////////-BADRUM-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\--start--
rule("trueFor(00:00:01,HT.badrum.fuktsensor:value==52.00) => HT.vindhus.flkt:value=60;log('Fuktsensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
--//////////////-BADRUM-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\--stopp--

--//////////////-BADRUM-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\--start--
rule("trueFor(00:00:01,HT.badrum.fuktsensor:value > 50.00) => HT.vindhus.flkt:value=60;log('Fuktsensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
--//////////////-BADRUM-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\--stopp--

Code: Select all

{
 "id": 444,
 "name": "Luftfuktighetssensor",
 "roomID": 25,
 "type": "com.fibaro.humiditySensor",
 "baseType": "com.fibaro.multilevelSensor",
 "enabled": true,
 "visible": true,
 "isPlugin": false,
 "parentId": 440,
 "remoteGatewayId": 0,
 "interfaces": [
  "zwave"
 ],
 "properties": {
  "parameters": [
   {
    "id": 2,
    "lastReportedValue": 0,
    "lastSetValue": 0,
    "size": 1,
    "value": 0
   },
   {
    "id": 3,
    "lastReportedValue": 30,
    "lastSetValue": 30,
    "size": 2,
    "value": 30
   },
   {
    "id": 4,
    "lastReportedValue": 5,
    "lastSetValue": 5,
    "size": 1,
    "value": 5
   },
   {
    "id": 5,
    "lastReportedValue": 1,
    "lastSetValue": 1,
    "size": 1,
    "value": 1
   },
   {
    "id": 39,
    "lastReportedValue": 20,
    "lastSetValue": 20,
    "size": 1,
    "value": 20
   },
   {
    "id": 40,
    "lastReportedValue": 1,
    "lastSetValue": 1,
    "size": 1,
    "value": 1
   },
   {
    "id": 41,
    "lastReportedValue": 1310976,
    "lastSetValue": 1310976,
    "size": 4,
    "value": 1310976
   },
   {
    "id": 42,
    "lastReportedValue": 5,
    "lastSetValue": 5,
    "size": 1,
    "value": 5
   },
   {
    "id": 43,
    "lastReportedValue": 50,
    "lastSetValue": 50,
    "size": 2,
    "value": 50
   },
   {
    "id": 44,
    "lastReportedValue": 10,
    "lastSetValue": 10,
    "size": 1,
    "value": 10
   },
   {
    "id": 9,
    "lastReportedValue": 256,
    "lastSetValue": 256,
    "size": 2,
    "value": 256
   },
   {
    "id": 45,
    "lastReportedValue": 2,
    "lastSetValue": 2,
    "size": 1,
    "value": 2
   },
   {
    "id": 46,
    "lastReportedValue": 0,
    "lastSetValue": 0,
    "size": 1,
    "value": 0
   },
   {
    "id": 101,
    "lastReportedValue": 241,
    "lastSetValue": 241,
    "size": 4,
    "value": 241
   },
   {
    "id": 102,
    "lastReportedValue": 0,
    "lastSetValue": 0,
    "size": 4,
    "value": 0
   },
   {
    "id": 103,
    "lastReportedValue": 0,
    "lastSetValue": 0,
    "size": 4,
    "value": 0
   },
   {
    "id": 111,
    "lastReportedValue": 300,
    "lastSetValue": 300,
    "size": 4,
    "value": 300
   },
   {
    "id": 112,
    "lastReportedValue": 3600,
    "lastSetValue": 3600,
    "size": 4,
    "value": 3600
   },
   {
    "id": 113,
    "lastReportedValue": 3600,
    "lastSetValue": 3600,
    "size": 4,
    "value": 3600
   },
   {
    "id": 201,
    "lastReportedValue": 1,
    "lastSetValue": 1,
    "size": 2,
    "value": 1
   },
   {
    "id": 202,
    "lastReportedValue": 0,
    "lastSetValue": 0,
    "size": 1,
    "value": 0
   },
   {
    "id": 203,
    "lastReportedValue": 0,
    "lastSetValue": 0,
    "size": 2,
    "value": 0
   },
   {
    "id": 204,
    "lastReportedValue": 0,
    "lastSetValue": 0,
    "size": 1,
    "value": 0
   },
   {
    "id": 252,
    "lastReportedValue": 0,
    "lastSetValue": 0,
    "size": 1,
    "value": 0
   }
  ],
  "pollingTimeSec": 0,
  "wakeUpTime": 3600,
  "zwaveCompany": "AEON Labs",
  "zwaveInfo": "3,4,54",
  "zwaveVersion": "1.12",
  "categories": "[\"other\"]",
  "configured": true,
  "dead": "false",
  "deadReason": "",
  "deviceControlType": "0",
  "deviceIcon": "31",
  "emailNotificationID": "0",
  "emailNotificationType": "0",
  "endPointId": "0",
  "log": "",
  "logTemp": "",
  "manufacturer": "",
  "markAsDead": "true",
  "model": "",
  "nodeId": "89",
  "parametersTemplate": "755",
  "productInfo": "0,134,0,2,0,100,1,12",
  "pushNotificationID": "0",
  "pushNotificationType": "0",
  "remoteGatewayId": "0",
  "saveLogs": "true",
  "serialNumber": "h'0c000100010108040900010407090800000000",
  "smsNotificationID": "0",
  "smsNotificationType": "0",
  "unit": "%",
  "useTemplate": "true",
  "userDescription": "",
  "value": "52.00"
 },
 "actions": {
  "reconfigure": 0
 },
 "created": 1617431596,
 "modified": 1617431596,
 "sortOrder": 270
}
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1135
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
6
Location: Vegby
Contact:

Kan du kopiera in din enhetsdeklaration här, så kan vi se hur den är skriven. Jag undrar om du inte har misstolkat den (eller har du skapat en HomeTable (global variabel) med dina enheter?)
Det är koden mellan parenteserna HT = { }
Se mitt exempel nedan.

HT = {
badrum = {fuktsensor = 444},
vindhus = {flkt = ???}, -- ??? = Id för din fläktregulator
}

I sitt enklaste utförande borde din regel se ut så här med enfördröjning på 1 minut, fukt 50% och fläkthastighet 60% (utan log)

rule("trueFor(00:01,badrum.fuktsensor:value > 50) => vindhus.flkt:value = 60
HC3 (5.070) med ER4
PeterM5
Medlem
Posts: 57
Joined: 13 Jul 2016, 10:55
4

RH_Dreambox wrote: 04 Apr 2021, 08:58 Kan du kopiera in din enhetsdeklaration här, så kan vi se hur den är skriven. Jag undrar om du inte har misstolkat den (eller har du skapat en HomeTable (global variabel) med dina enheter?)
Det är koden mellan parenteserna HT = { }
Se mitt exempel nedan.

HT = {
badrum = {fuktsensor = 444},
vindhus = {flkt = ???}, -- ??? = Id för din fläktregulator
}

I sitt enklaste utförande borde din regel se ut så här med enfördröjning på 1 minut, fukt 50% och fläkthastighet 60% (utan log)

rule("trueFor(00:01,badrum.fuktsensor:value > 50) => vindhus.flkt:value = 60
HT =
{


vindhus = { flkt = 439}, --dimmer qubino 0-10v
badrum = { fuktsensor = 444},

}
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1135
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
6
Location: Vegby
Contact:

Din enhetsdeklaration är helt OK, men dina regler måste modifieras.
Om vi börjar med ditt första exempel så glömmer vi det helt. Den kunde ha sett ut som regeln nedan, men den hade bara triggats då fuktvärdet är exakt 52% inte under och inte heller över 52%.
rule("trueFor(00:00:01,badrum.fuktsensor:value=52) => vindhus.flkt:value=60;log('Fuktsensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
(Om du ändå skulle använda regel så skall tu ta bort "HT.", inga dubbla likhetestecken ==, och inga decimaler på fuktvärdet)


Ditt andra exempel kan se ut så här.., om fuktvärdet är högre än 50%, sätt fläkten till värdet 60.

rule("trueFor(00:00:01,badrum.fuktsensor:value > 50) => vindhus.flkt:value = 60;log('Fuktsensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
(Bort med "HT.", inga decimaler på fuktvärdet. Ange lämplig tid, nu har du tiden 1 sek.

EDIT:
Din regel ovan gör nu följande:
Om fukhalten överstiger 50%, vänta 1 sekund, och sätt sedan fläkten till värdet 60.
Fråga: Varför vänta en sekund, kan du inte skippa fördröjningen?
Och vad skall hända då fukthalten är lägre än 50%? Skall fläkten stanna eller skall den gå på en lägre fart?

Här är ett förslag som startar fläkten och sedan stänger av den 5 minuter efter det att fukthalten understigit 50% igen.

rule("badrum.fuktsensor:value > 50 => vindhus.flkt:value = 60;log('Fuktsensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
rule("trueFor(00:05,badrum.fuktsensor:value < 50) => vindhus.flkt:off;log('Fuktsensor, ventilation av',again(1)*1)")
HC3 (5.070) med ER4
PeterM5
Medlem
Posts: 57
Joined: 13 Jul 2016, 10:55
4

RH_Dreambox wrote: 04 Apr 2021, 10:44 rule("badrum.fuktsensor:value > 50 => vindhus.flkt:value = 60;log('Fuktsensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
rule("trueFor(00:05,badrum.fuktsensor:value < 50) => vindhus.flkt:off;log('Fuktsensor, ventilation av',again(1)*1)")
Tack för all hjälp, detta funkar.
Problemet jag har är att den triggar ej, för värdet ändras aldrig i sensorn förutom när jag tar ur batteri eller trycker på knappen.

När jag trycker på "Poll this device",
"Kommandot kunde inte slutföras, och avbröts därför.
device does not have 'polling' interface"
MastrUsr
Medlem
Posts: 201
Joined: 25 Apr 2017, 07:24
4

PeterM5 wrote:
RH_Dreambox wrote: 04 Apr 2021, 10:44 rule("badrum.fuktsensor:value > 50 => vindhus.flkt:value = 60;log('Fuktsensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
rule("trueFor(00:05,badrum.fuktsensor:value < 50) => vindhus.flkt:off;log('Fuktsensor, ventilation av',again(1)*1)")
Tack för all hjälp, detta funkar.
Problemet jag har är att den triggar ej, för värdet ändras aldrig i sensorn förutom när jag tar ur batteri eller trycker på knappen.

När jag trycker på "Poll this device",
"Kommandot kunde inte slutföras, och avbröts därför.
device does not have 'polling' interface"
Antingen har den inte integrerats ordentligt vid parning eller så får du kolla så parametrarna är ställda för att skicka...

http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0-16065113

Skickat från min SM-G998B via Tapatalk

PeterM5
Medlem
Posts: 57
Joined: 13 Jul 2016, 10:55
4

MastrUsr wrote: 05 Apr 2021, 11:14 När jag trycker på "Poll this device",
"Kommandot kunde inte slutföras, och avbröts därför.
device does not have 'polling' interface"
Antingen har den inte integrerats ordentligt vid parning eller så får du kolla så parametrarna är ställda för att skicka...

http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0-16065113

Skickat från min SM-G998B via Tapatalk
[/quote]

Tack, parameter 9 behöver ändras till värde 256 eftersom jag använder batterier.
Jag provade med usb och det funkar som det ska.
Går det att lägga till parametrar direkt i sensorn med kod eftersom den fattas i templaten?
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1135
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
6
Location: Vegby
Contact:

Om sensorn har en template så skall de nödvändigaste parametrarna finnas med där. Om du vill ha med någon lite udda parameter så kan du lägga till den själv, men då får du först bocka av "Använd template".
På Aeon Gen 5 var det så att man skulle inkludera den med den ström-källa som den sedan skulle drivas med (Batteri eller USB). Då konfigureras enheten med de parametrar som gäller för batteri resp. USB.
I generation 5 fick man dessutom aktivera PIR via en parameter, men så verkar det inte vara för Gen 6.
Så jag skulle rekommendera dig att göra en fabriksåterställning på den och lägga in den igen med rätt strömkälla.

Det står också i den tekniska specen.
In order to include (add) a Z-Wave device to a network it must be in factory default state.
HC3 (5.070) med ER4
PeterM5
Medlem
Posts: 57
Joined: 13 Jul 2016, 10:55
4

RH_Dreambox wrote: 05 Apr 2021, 12:39 Om sensorn har en template så skall de nödvändigaste parametrarna finnas med där. Om du vill ha med någon lite udda parameter så kan du lägga till den själv, men då får du först bocka av "Använd template".
På Aeon Gen 5 var det så att man skulle inkludera den med den ström-källa som den sedan skulle drivas med (Batteri eller USB). Då konfigureras enheten med de parametrar som gäller för batteri resp. USB.
I generation 5 fick man dessutom aktivera PIR via en parameter, men så verkar det inte vara för Gen 6.
Så jag skulle rekommendera dig att göra en fabriksåterställning på den och lägga in den igen med rätt strömkälla.

Det står också i den tekniska specen.
In order to include (add) a Z-Wave device to a network it must be in factory default state.
Nu har jag återställt till fabriksinställningar.
Jag satte i batterier nu istället för usb och då såg jag att den satte parameter 9 till 256, och nu är det likadant att den inte uppdaterar vid ändrat fuktvärde.
Det måste vara någon annan parameter som behöver ändras.
User avatar
RH_Dreambox
Z-Wave Kung
Posts: 1135
Joined: 03 Jan 2015, 16:49
6
Location: Vegby
Contact:

Kan du kolla statusen för fuktsensorns ID och se hur den ser ut nu.
http://192.168.?.??/api/devices?id=???
Där bör vi kunna se om något är galet inställt.

Den skall vara aktiv efter inkludering, men om den aldrig har fungerat så är den nog defekt.
HC3 (5.070) med ER4
PeterM5
Medlem
Posts: 57
Joined: 13 Jul 2016, 10:55
4

RH_Dreambox wrote: 06 Apr 2021, 09:00 Kan du kolla statusen för fuktsensorns ID och se hur den ser ut nu.
http://192.168.?.??/api/devices?id=???
Där bör vi kunna se om något är galet inställt.

Den skall vara aktiv efter inkludering, men om den aldrig har fungerat så är den nog defekt.
Jag installerade om den och och nu fungerar den med batteri som tänkt, Tack.
Ett annat problem jag har nu med denna, jag har en rörelsesensor på gästtoan som ökar samma ventilationsfläkt om man är där längre än 6 minuter och återställer fläktvärdet efter 5 minuter.
Hur gör jag för att få en gemensam bevakning på avstängningen?


Code: Select all

	--///////////////-BADRUM-\\\\\\\\\\\\\\\--start--
	rule("badrum.fuktsensor:value > 50 => vindhus.flkt:value = 60;log('Fuktsensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
	rule("trueFor(00:05,badrum.fuktsensor:value < 50) => vindhus.flkt:value = 18;log('Fuktsensor, ventilation 18',again(1)*1)")
 	--///////////////-BADRUM-\\\\\\\\\\\\\\\--stopp--
 
	--///////////////--WC-\\\\\\\\\\\\\\\--start--
	rule("trueFor(00:06,wc.sensor:breached) => vindhus.flkt:value = 60;log('WC sensor, värde 60 ventilation',again(1)*1)")
	rule("trueFor(00:05,wc.sensor:safe) => vindhus.flkt:value = 18;log('PIR sensor safe, ventilation 18',again(1)*1)")
	--///////////////--WC-\\\\\\\\\\\\\\\--stopp--
Post Reply