GEA Showroom

Post Reply
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

03 Aug 2016, 06:56

Här är lite kod för GEA som jag använder mig utav. - Uppdaterad 20161001

Code: Select all

 
local WC = {Tak = 76, Spegel = 74, flakt_wc = 129, dorr = 342}
local KOK = {lilla_fonster = 85, fonster = 31, kaffebryggare = 158, floodsensor = 242, flowstop = 247, bankbelysning = 119, rorelse = 87, lux = 89}
local VRUM = {bokhyllan = 334, altan_dorr = 48, fonster_tv = 121, rorelse = 92, lux=94, RGBW = 184, fonster_altan = 338, ledlistkruka= 336} 
local HALL = {taklampa = 297, ledlist_kruka = 14, trappen = 326}
local HALL_UPPE = {Motion = 249}
local SOVRUM = {lampa_jonny = 123, lampa_mona = 125, fonster = 113, rullgardin = 281}
local GASTRUM = {fonster = 153, rullgardin = 283}
local GARAGE = {port = 316, lampa = 5}
local KALLARE = {lyse_kallare = 23}
local UTE = {lyktstolpe = 115}
local ALTAN = {altan_krukor = 83}
local SENSORS = {dSensor_basement = 16, mSensor_basement = 18, dSensor_ytterdorr = 278, dSensor_altan = 223, mSensor1wc = 62, mSensor2wc = 67}
local VD = {SONOS_SAY_IT = 358, HC2_DIAGNOSTICS = 356, sunrise_sunset = 287, netatmo_rain = 290, netatmo_wind = 291, openweather = 289, calender = 6, ADMIN_WIFI = 80, VD_tempnu = 50, VD_energy = 127, TTS = 163, Sonos = 298, thingspeak = 263, freememory = 155, battTelegram = 272, VD_presence = 301, VD_huset= 140, mona = 303, jonny = 304}
local PORTALBLE = {iPhoneJonny = 284, iPhoneMona = 32}
local action_to_keypress_number = {["Pressed"] = 0, ["Pressed2"] = 3, ["HeldDown"] = 2, ["Released"] = 1}
local NodON = {koket = 258}
local LARM = {Garageporten = 316}
local GEA_ALARM = {jonny = 317, mona = 318}

local currenttime = os.date('*t');
local currentmonth = currenttime['month']
local TTS_Sonos = {"VirtualDevice", VD["SONOS_SAY_IT"], 1}


Code: Select all

------------------------ FUNCTIONS --------------------------------------
-- Calendar event
 function isEventNow()
 local day = os.date("%d/%m %H:%M")
 for i = 1, 10 do
  local event = fibaro:getGlobalValue("Event"..i) 
  if (string.find(event, day)) then
   return true, event
  end
 end
 return false
 end

 function checkSeason()
  if ( currentmonth >= 3 and currentmonth <= 5) then
   fibaro:setGlobal("SeasonState", "Spring");
   elseif ( currentmonth >= 6 and currentmonth <= 8) then
   fibaro:setGlobal("SeasonState", "Summer");
   elseif ( currentmonth >= 9 and currentmonth <= 11) then 
   fibaro:setGlobal("SeasonState", "Autumn");
   else fibaro:setGlobal("SeasonState", "Winter");
  end
 end

 
-- Check Presence 
 function checkPresence()
  local jonnyHome=fibaro:getGlobalValue("Phone_JL_Present")
  local geoJonnyHome=fibaro:getGlobalValue("Geo_Jonny_Home")
  local monaHome=fibaro:getGlobalValue("Phone_ML_Present")
  local geoMonaHome=fibaro:getGlobalValue("Geo_Mona_Home")
  local sandraHome=fibaro:getGlobalValue("Phone_SW_Present")
  local tijnHome=fibaro:getGlobalValue("Phone_MW_Present")
  local sofiaHome=fibaro:getGlobalValue("Phone_SL_Present")
  local driesHome=fibaro:getGlobalValue("Phone_DD_Present")

  if tijnHome > "0" or sandraHome > "0" or sofiaHome > "0" or driesHome > "0" then
   fibaro:setGlobal("GuestMode", "1")
   else fibaro:setGlobal("GuestMode", "0")
  end
  local guests=fibaro:getGlobal("GuestMode")
  local total=jonnyHome+geoJonnyHome+monaHome+geoMonaHome+guests
  if (total == 0) then
    fibaro:setGlobal("Status", "Borta")
    --print("Borta")
  else
    fibaro:setGlobal("Status", "Hemma")
    --print("Hemma")
  end
 end

-- Convert NodON Soft remote CentralSceneEvent command to sceneActivation ID by speedy @ forum.fibaro.com
 function key_action_to_number()
  local keypress_ID
   if (startSource.type == "event" and startSource.event.type == "CentralSceneEvent") then
    keypress_ID = tonumber(startSource.event.data.keyId .. action_to_keypress_number[tostring(startSource.event.data.keyAttribute)]) 
   if keypress_ID == 10 then
   elseif keypress_ID == 30 then
   end
   return keypress_ID
   else
    return false
   end 
 end

---------------------------------------------------------------------------
-- ALARM --
 -- GEA ALARM CLOCK - Om personen är hemma, kör GEA ALARM på utsatta tider som sätts med VD
 GEA.add({"Alarm", GEA_ALARM["jonny"]}, 0, "", {{"If",{{"Global","Geo_Jonny_Home","1"}}},{"Global", "SleepState", "Vaken"}})
 GEA.add({"Alarm", GEA_ALARM["mona"]}, 0, "", {{"If",{{"Global","Geo_Mona_Home","1"}}},{"Global", "SleepState", "Vaken"}})
 -- SONOS - Sätt på play1 på P3 när GEA Alarm har utförts
 GEA.add({"Alarm", GEA_ALARM["jonny"]}, 0, "", {{"If",{{"Global","Geo_Jonny_Home","1"}}},{"VirtualDevice", VD["Sonos"], "24"},{"Function", function() fibaro:sleep(4000) end}, {"VirtualDevice", VD["Sonos"], "7"}})
 GEA.add({"Alarm", GEA_ALARM["mona"]}, 0, "", {{"If",{{"Global","Geo_Mona_Home","1"}}},{"VirtualDevice", VD["Sonos"], "24"},{"Function", function() fibaro:sleep(4000) end}, {"VirtualDevice", VD["Sonos"], "7"}})
 -- SONOS - Sätt volymen till 8 när Sonos VD har status Stopped
 GEA.add({"Label", VD["Sonos"], "lblState", "Stopped"}, -1, "", {{"Slider", VD["Sonos"], 15, 8}, {"Repeat"}})

-- TIMEOFDAY ACTIONS --
 -- 15min efter soluppgång sätt TimeOfDay till Dag
 GEA.add(true, 30,"",{{"Time", "Sunrise+15", "Sunrise+15"},{"Global", "TimeOfDay", "Dag"}})
 -- 15min före solnedgång sätt TimeOfDay till Skymning
 GEA.add(true, 30,"",{{"Time", "Sunset-15", "Sunset-15"},{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"},{"Global", "LightState", "Auto"}})
 -- När någon vaknar och TimeOfDay är lika med Natt, sätt TimeOfDay till Morgon
 GEA.add({"Global", "SleepState", "Vaken"}, -1,"",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Natt"}}},{"Global", "TimeOfDay", "Morgon"}})
 -- När huset sätts till Sova lägen, sätt TimeOfDay till Natt
 GEA.add({"Global", "SleepState", "Sova"},-1,"",{{"Global", "TimeOfDay", "Natt"}})
 -- Om huset är tomt sätt huset i Sova läge på fast tid 
 GEA.add(true, 30,"",{{"If",{{"Global", "Status", "Borta"}}},{"Time","23:15","23:15"},{"Global", "SleepState", "Sova"}})

-- KALENDER EVENT --
 -- Vilken årstid är det?
 GEA.add(true, 60, "Kollar vilken årstid det är", {{"Dates", "31/01", "31/01"},{"Dates", "28/02", "28/02"},{"Dates", "31/03", "31/03"},{"Dates", "30/04", "30/04"},{"Dates", "31/05", "31/05"},{"Dates", "30/06", "30/06"},{"Dates", "31/07", "31/07"},{"Dates", "31/08", "31/08"},{"Dates", "30/09", "30/09"},{"Dates", "31/10", "31/10"},{"Dates", "30/11", "30/11"},{"Dates", "31/12", "31/12"},{"Time", "00:00", "00:01"},{"Function", function() return checkSeason() end}})

 -- Kolla Google kalender var 30:e minut
 GEA.add(true , 30*60, "", {{"VirtualDevice", VD["calender"], "11"}, {"Repeat"}})
 -- Skicka push när kalender event händer
 GEA.add({"Function", function() return isEventNow() end}, 30, "#value#",{{"Portable", PORTALBLE["iPhoneJonny"]},{"Portable", PORTALBLE["iPhoneMona"]}})

-- VD --
 -- Kolla om familjen är hemma 
 GEA.add(true, 30, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["VD_huset"], "13"}})  -- Check status
 GEA.add(true, 60*60, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["sunrise_sunset"], "9"}})  -- Check sunrise/sunset time
 GEA.add({"Global","Geo_Jonny_Home","1"}, -1, "",{{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Geo_Jonny_Home","0"}, -1, "",{{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Geo_Mona_Home","1"}, -1, "",{{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Geo_Mona_Home","0"}, -1, "",{{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_ML_Present","1"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_ML_Present","0"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_JL_Present","1"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_JL_Present","0"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_SW_Present","1"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_SW_Present","0"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_MW_Present","1"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_MW_Present","0"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_SL_Present","1"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_SL_Present","0"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_DD_Present","1"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Phone_DD_Present","0"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 GEA.add({"Global","Status","Borta"}, -1, "",{{"Global", "Telegram", "Ingen hemma längre hos Larssons"}})
 

 -- Set GEA_ALARM för helger
 GEA.add(true, 60, "",{{"Time", "00:00", "00:01"},{"Days", "Weekend"},{"Label", GEA_ALARM["jonny"], "lblAlarme", "08:00"}})
 GEA.add(true, 60, "",{{"Time", "00:00", "00:01"},{"Days", "Weekend"},{"Label", GEA_ALARM["jonny"], "lblJours", "Lör Sön"}})
 GEA.add(true, 60, "",{{"Time", "00:00", "00:01"},{"Days", "Weekend"},{"Label", GEA_ALARM["mona"], "lblAlarme", "08:00"}})
 GEA.add(true, 60, "",{{"Time", "00:00", "00:01"},{"Days", "Weekend"},{"Label", GEA_ALARM["mona"], "lblJours", "Lör Sön"}})

 -- Set GEA_ALARM för vardagar
 GEA.add(true, 60, "",{{"Time", "00:00", "00:01"},{"Days", "Weekday"},{"Label", GEA_ALARM["jonny"], "lblAlarme", "05:00"}})
 GEA.add(true, 60, "",{{"Time", "00:00", "00:01"},{"Days", "Weekday"},{"Label", GEA_ALARM["jonny"], "lblJours", "Må Ti Ons Tor Fre"}})
 GEA.add(true, 60, "",{{"Time", "00:00", "00:01"},{"Days", "Weekday"},{"Label", GEA_ALARM["mona"], "lblAlarme", "07:00"}})
 GEA.add(true, 60, "",{{"Time", "00:00", "00:01"},{"Days", "Weekday"},{"Label", GEA_ALARM["mona"], "lblJours", "Må Ti Ons Tor Fre"}})
 
  -- Thingspeak
 GEA.add(true, 60, "", {{"Dates", "31/01", "31/01"},{"Dates", "28/02", "28/02"},{"Dates", "31/03", "31/03"},{"Dates", "30/04", "30/04"},{"Dates", "31/05", "31/05"},{"Dates", "30/06", "30/06"},{"Dates", "31/07", "31/07"},{"Dates", "31/08", "31/08"},{"Dates", "30/09", "30/09"},{"Dates", "31/10", "31/10"},{"Dates", "30/11", "30/11"},{"Dates", "31/12", "31/12"},{"Time", "23:59", "23:59"},{"VirtualDevice", VD["thingspeak"], "3"}})
 GEA.add(true, 60, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["thingspeak"], "2"}})
 
 -- FreeMemory
 GEA.add({{"Global-", "RamFree", 25}}, 30, "RAM value less than #value# - will reboot tonight", {{"Time", "21:00", "21:01"}}) -- Push si Ram faible
 GEA.add({{"Global-", "RamFree", 25}}, 30, "Reboot HC2 because less than 25% (#value#)", {{"Time", "02:45", "02:46"},{"VirtualDevice", VD["HC2_DIAGNOSTICS"], 15},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"VirtualDevice", VD["HC2_DIAGNOSTICS"], 15}})
 
 -- energiförbrukning
 GEA.add(true, 1*60, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["VD_energy"], "6"}})
 -- to EMONCMS 
 GEA.add(true, 30, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["VD_energy"], "7"}}) 

 -- temperatur.nu
 GEA.add(true, 2*60, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["VD_tempnu"], "1"}})

 -- check batteries
 GEA.add(true, 60, "", {{"Days","Saturday"},{"Time", "09:00", "09:01"},{"VirtualDevice", VD["battTelegram"], "1"}}) 

 -- CopyGlobal 
 GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:59", "23:59"},{"CopyGlobal", "todayKW", "yeasterdayKW"}})

 -- Netatmo and OpenWeather
 GEA.add(true, 5*60, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["netatmo_wind"], "6"}}) 
 GEA.add(true, 5*60, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["netatmo_rain"], "6"}}) 
 GEA.add(true, 5*60, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice", VD["openweather"], "9"}})

 -- skicka Telegram om gårdagens och månadens elförbrukning
 GEA.add({"Global!", "yeasterdayKW", ""}, 60, "", {{"Time", "07:00", "07:01"}, {"Global", "Telegram", "Gårdagens elförbrukning: #value# kWh"}})
 GEA.add({"Global!", "monthKW", ""}, 30, "", {{"Dates", "31/01", "31/01"},{"Dates", "28/02", "28/02"},{"Dates", "31/03", "31/03"},{"Dates", "30/04", "30/04"},{"Dates", "31/05", "31/05"},{"Dates", "30/06", "30/06"},{"Dates", "31/07", "31/07"},{"Dates", "31/08", "31/08"},{"Dates", "30/09", "30/09"},{"Dates", "31/10", "31/10"},{"Dates", "30/11", "30/11"},{"Dates", "31/12", "31/12"},{"Time", "23:59", "23:59"},{"Global", "Telegram", "Månadens elförbrukning: #value# kWh"}})
 
-- TTS --
 GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunrise+14", "Sunrise+14"}, {"Label", VD["SONOS_SAY_IT"], "Message", "Sätter variabel Status till Dag"},TTS_Sonos})
 GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunset-16", "Sunset-16"}, {"Label", VD["SONOS_SAY_IT"], "Message", "Sätter variabel Status till Skymmning"},TTS_Sonos})
 GEA.add(KOK["kaffebryggare"], -1, "",{{"Inverse"},{"Label", VD["SONOS_SAY_IT"], "Message", "Timer för kaffebryggaren har nu löpt ut, stänger av kaffebryggaren"},TTS_Sonos})
 GEA.add({"Global", "SleepState", "Sova"}, -1, "", {{"Label", VD["SONOS_SAY_IT"], "Message", "Godnatt familjen Larsson."},TTS_Sonos})
 GEA.add({"Global","Geo_Jonny_Home","1"}, -1, "",{{"Label", VD["SONOS_SAY_IT"], "Message", "Jonny kommer hem nu"},TTS_Sonos})

-- ACTIONS --
 -- KÖKET
 -- Tänd när TimeOfDay är Morgon
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Morgon"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"}}} ,{"turnOn", KOK["lilla_fonster"]},{"turnOn", KOK["fonster"]}}) 
 -- Tänk bänkbelysning vid rörelse
 local turnoffRorelse = GEA.add(true, 30*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", KOK["bankbelysning"]}, {"NotStarted"}})
 GEA.add({KOK["rorelse"], {"Value-", KOK["lux"], 30}, {"Global", "SleepState", "Vaken"},{"Global", "LightState", "Auto"},{"Global", "Status", "Hemma"}}, -1, "", {{"turnOn", KOK["bankbelysning"]}, {"RestartTask", turnoffRorelse}})
 -- Släck om LightStatus = Manual
 GEA.add({"Global", "LightState", "Manual"}, -1, "", {{"turnOff", KOK["bankbelysning"]}})
 -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"turnOn", KOK["lilla_fonster"]}}) 
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"turnOn", KOK["fonster"]}})
 -- NonON - Left button up/down
 GEA.add({"SceneActivation", NodON["koket"], 10}, -1, "", {{"turnOn", KOK["flowstop"]}})
 GEA.add({"SceneActivation", NodON["koket"], 30}, -1, "", {{"turnOff", KOK["flowstop"]}})
 -- NonON - Right button up/down
 GEA.add({"SceneActivation", NodON["koket"], 20}, -1, "", {{"turnOn", KOK["bankbelysning"]}})
 GEA.add({"SceneActivation", NodON["koket"], 40}, -1, "", {{"turnOff", KOK["bankbelysning"]}})
 -- Stänger av kaffebryggaren efter 120min och skickar push
 GEA.add({"Sensor+", KOK["kaffebryggare"], 50}, 120*60, "Stänger av kaffebryggaren #time#", {{"turnOff", KOK["kaffebryggare"]}, {"VirtualDevice", VD["TTS"], "3"},{"Portable", PORTALBLE["iPhoneJonny"]},{"Portable", PORTALBLE["iPhoneMona"]}})
  -- Fibaro floodsensor, flow stop protection
 GEA.add(KOK["flowstop"], 200*60, "", {{"turnOff"}})
 GEA.add(KOK["floodsensor"], -1, "VATTEN LÄCKAGE DISKMASKIN! (#date# #time#)", {{"Portable", PORTALBLE["iPhoneJonny"]},{"Portable", PORTALBLE["iPhoneMona"]}, {"turnOff", KOK["flowstop"]}})

 -- HALLEN
  -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}},{"turnOn", HALL["ledlist_kruka"]}})
 GEA.add(HALL["taklampa"], 10*60, "", {{"turnOff"}})
 GEA.add(true, 30, "",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Morgon"},{"Global", "SleepState", "Vaken"}}} ,{"turnOn", HALL["ledlist_kruka"]}})
 GEA.add({"SceneActivation", HALL["taklampa"], 24}, -1, "", {{"Global", "SleepState", "Sova"}})

 -- TRAPPEN
 -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}}, {"turnOn", HALL["trappen"]}})


 -- VARDAGSRUM
 -- Tänk belysning vid rörelse
 local turnoffVRUM = GEA.add(true, 20*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", VRUM["bokhyllan"]}, {"NotStarted"}})
 GEA.add({VRUM["rorelse"], {"Value-", VRUM["lux"], 17}, {"Global", "SleepState", "Vaken"},{"Global", "LightState", "Auto"},{"Global", "Status", "Hemma"},{"Global", "Filmmys", "ejAktiv"}}, -1, "", {{"turnOn", VRUM["bokhyllan"]}, {"RestartTask", turnoffVRUM}})
 -- Släck om LUX är 18 eller mer
 GEA.add({"Value+", VRUM["lux"], 18}, -1, "",{{"turnOff", VRUM["bokhyllan"]}}) 
 -- Tänd när TimeOfDay är Morgon
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Morgon"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"},{"Global", "Status", "Hemma"}}} ,{"turnOn", VRUM["bokhyllan"]}}) 
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Morgon"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "SleepState", "Vaken"},{"Global", "Status", "Hemma"}}} ,{"turnOn", VRUM["fonster_altan"]}}) 
 -- Släck om LightStatus = Manual
 GEA.add({"Global", "LightState", "Manual"}, -1, "", {{"turnOff", VRUM["bokhyllan"]}})
 -- Släck om Filmmys = Aktiv
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "Aktiv"}, -1, "", {{"turnOff", VRUM["bokhyllan"]}})
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "Aktiv"}, -1, "", {{"turnOff", VRUM["fonster_altan"]}})
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "Aktiv"}, -1, "", {{"turnOff", VRUM["fonster_tv"]}})
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "Aktiv"}, -1, "", {{"turnOff", VRUM["ledlistkruka"]}})
 -- Tänd om Filmmys = ejAktiv
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "ejAktiv"}, -1, "", {{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"},{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"turnOn", VRUM["plug_kamin"]}})
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "ejAktiv"}, -1, "", {{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"},{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"turnOn", VRUM["bokhyllan"]}})
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "ejAktiv"}, -1, "", {{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"},{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"turnOn", VRUM["fonster_altan"]}})
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "ejAktiv"}, -1, "", {{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"},{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"turnOn", VRUM["fonster_tv"]}})
 GEA.add({"Global", "Filmmys", "ejAktiv"}, -1, "", {{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"},{"Global", "SleepState", "Vaken"}}},{"turnOn", VRUM["ledlistkruka"]}})
 -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}} ,{"turnOn", VRUM["fonster_tv"]}}) 
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}} ,{"turnOn", VRUM["RGBW"]}})
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}} ,{"turnOn", VRUM["ledlistkruka"]}}) 
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}} ,{"turnOn", VRUM["bokhyllan"]}}) 
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}} ,{"turnOn", VRUM["fonster_tv"]}})
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}} ,{"turnOn", VRUM["fonster_altan"]}})

 -- WC
 -- Fläkt fuktighet
 local humidity = {"If", {{"Value+",70,50}}}
 GEA.add(true, 7*60, "", {{"Repeat"},{"turnOn", WC["flakt_wc"]}, humidity})
 local flaktTask = GEA.add(WC["flakt_wc"], 7*60, "", {{"turnOff"}}) 
 GEA.add(WC["dorr"], -1, "", {{"turnOn", WC["flakt_wc"]},{"RestartTask", flaktTask}})
 -- Tänder vid rörelse
 GEA.add(SENSORS["mSensor2wc"], -1, "", {{"Time", "07:00", "22:00"},{"turnOn", WC["Tak"]},{"turnOn", WC["Spegel"]}})
 GEA.add(SENSORS["mSensor1wc"], -1, "", {{"Time", "07:00", "22:00"},{"turnOn", WC["Tak"]},{"turnOn", WC["Spegel"]}})
 -- Släcker efter 12 minuter om ej rörelse registrerats
 GEA.add(SENSORS["mSensor2wc"], 12*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", WC["Tak"]},{"turnOff", WC["Spegel"]}})
 GEA.add(SENSORS["mSensor1wc"], 12*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", WC["Tak"]},{"turnOff", WC["Spegel"]}})
 -- Om någon lampa släcks manuellt, släck den andra med automatik
 GEA.add(WC["Tak"], -1, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", WC["Spegel"]}})
 GEA.add(WC["Spegel"], -1, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", WC["Tak"]}})
 
 -- ALTAN
 -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"turnOn", ALTAN["altan_krukor"]}})

 -- TRÄDGÅRD
 -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"turnOn", UTE["lyktstolpe"]}})
 -- Släck vid soluppgång
 GEA.add(true, 30, "",{{"Time", "Sunrise", "Sunrise"} ,{"turnOff", UTE["lyktstolpe"]}})

 -- GARAGE
 -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"turnOn", GARAGE["lampa"]}})
  -- Släck vid soluppgång
 GEA.add(true, 30, "",{{"Time", "Sunrise", "Sunrise"} ,{"turnOff", GARAGE["lampa"]}})

 -- SOVRUM
 -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"turnOn", SOVRUM["fonster"]}})
 -- Tänd sänglampor när SleepState är Sova
 GEA.add({"Global", "SleepState", "Sova"}, -1, "",{{"turnOn", SOVRUM["lampa_jonny"]}})
 GEA.add({"Global", "SleepState", "Sova"}, -1, "",{{"turnOn", SOVRUM["lampa_mona"]}})
 -- Släcker sänglampor efter 20min
 GEA.add(SOVRUM["lampa_jonny"], 20*60, "", {{"turnOff"}}) 
 GEA.add(SOVRUM["lampa_mona"], 20*60, "", {{"turnOff"}})
 -- Rullgardinen går ner när SleepState är Sova 
 GEA.add({"Global", "SleepState", "Sova"}, -1, "",{{"Close", SOVRUM["rullgardin"], 100}})
 --GEA.add( {"Value-", SOVRUM["rullgardin"], 31}, 10*60, "", {{"Close",SOVRUM["rullgardin"],100}})

 -- GÄSTRUM
 -- Tänd när TimeOfDay är Skymning
 GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "Status", "Hemma"}}},{"turnOn", GASTRUM["fonster"]}})
 -- Släcker fönsterlampan när SleepState är Sova
 GEA.add({"Global", "SleepState", "Sova"},-1,"",{{"turnOff", GASTRUM["fonster"]}}) 

 -- KÄLLAREN
 local basementTask = GEA.add(KALLARE["lyse_kallare"], 5*60, "", {{"turnOff"}}) 
 local basementmotion = SENSORS["mSensor_basement"]
 GEA.add(SENSORS["dSensor_basement"], -1, "", {{"turnOn", KALLARE["lyse_kallare"]}, {"RestartTask", basementTask}})
 GEA.add(basementmotion, -1, "", {{"turnOn", KALLARE["lyse_kallare"]}, {"RestartTask", basementTask}})

-- GLOBALA ACTIONS
 -- groupLights
 local groupLights = {
  ALTAN["altan_krukor"],
  HALL["ledlist_kruka"],
  HALL["trappen"],
  VRUM["ledlistkruka"],
  VRUM["bokhyllan"],
  VRUM["fonster_altan"],
  VRUM["fonster_tv"],
  VRUM["altan_dorr"],
  VRUM["RGBW"],
  KOK["lilla_fonster"],
  KOK["bankbelysning"],
  KOK["fonster"],
  SOVRUM["fonster"],
 }

 -- Släcker alla lampor när TimeOfDay är Dag
 for _,v in ipairs(groupLights) do
  GEA.add({"Global", "TimeOfDay", "Dag"}, -1, "", {{"turnOff", v}})
 end

 -- Släcker alla lampor när SleepState är Sova
 for _,v in ipairs(groupLights) do
  GEA.add({"Global", "SleepState", "Sova"}, -1, "", {{"turnOff", v}})
 end
 -- Sätter Filmmys till ejAktiv vid SleepState = Sova
 GEA.add({"Global", "SleepState", "Sova"}, -1, "", {{"Global", "Filmmys", "ejAktiv"}})

 -- Tänder upp huset när familjen kommer hem och det är skymning
 GEA.add(SENSORS["dSensor_ytterdorr"], -1, "", {{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}},{"turnOn", HALL["taklampa_hall"]}})
 GEA.add(SENSORS["dSensor_ytterdorr"], 2*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", HALL["taklampa_hall"]}}) 
 GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}} ,{"turnOn", ALTAN["altan_krukor"]}}) 
 GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}} ,{"turnOn", VRUM["ledlistkruka"]}}) 
 GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}} ,{"turnOn", VRUM["bokhyllan"]}}) 
 GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}} ,{"turnOn", HALL["ledlist_kruka"]}}) 
 GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}}, {"turnOn", VRUM["RGBW"]}}) 
 GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}}, {"turnOn", VRUM["altan_dorr"]}})
 GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, -1, "",{{"If",{{"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}}, {"turnOn", HALL["trappen"]}}) 

-- ALARM --
 -- Skalskydd
 GEA.add({GARAGE["port"]}, -1, "Garageporten öppnades (#date# #time#)", {{"If",{{"Global", "Status", "Borta"}}},{"Portable", PORTALBLE["iPhoneJonny"]},{"VirtualDevice", VD["TTS"], "7"}})

 local SensorGroup1 = {
  SENSORS["dSensor_ytterdorr"],
  GARAGE["port"],
  }

 GEA.add({{"Global", "SensorGroup1", "Safe"}}, 20*60, "All safe for #duration#, activate shell alarm", {{"Time", "22:00", "05:30"},{"Portable", PORTALBLE["iPhoneJonny"]}})
 GEA.add({HALL_UPPE["Motion"]}, -1, "Movement on upperfloor Deactivate shell alarm", {{"Time", "23:00", "Sunrise"},{"Portable", PORTALBLE["iPhoneJonny"]}})

-- SCENES --
 -- Netatmo scene
 GEA.add(true, 5*60, "",{{"Repeat"},{"Scenario", 186}})

-- TEST ZONE --
 


-- ANVÄNDS EJ -- 
 --GEA.add(true, 120, "",{{"Days","Weekday"},{"Time", "05:20", "22:00"},{"Function", function() return checkPresence() end},{"Repeat"}})
 --GEA.add(true, 120, "",{{"Days","Weekend"},{"Time", "08:00", "22:00"},{"Function", function() return checkPresence() end},{"Repeat"}})

 --local condPresence = {{"Global","LastSeenJonny",""},{"Global","LastSeenMona",""},{"Global","LastSeenTijn",""},{"Global","LastSeenSandra",""}}
 --GEA.add(condPresence, -1, "",{{"Inverse"},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 --local condGeo = {"If", {{"Global","Geo_Mona_Home",""},{"Global","Geo_Jonny_Home",""}}}
 --GEA.add(condGeo, -1, "",{{"Inverse"},{"Function", function() return checkPresence() end}})
 --local condWifi = {{"Global","wifiML",""},{"Global","wifiJL",""},{"Global","wifiMW",""},{"Global","wifiSW",""},{"Global","Phone_JL_Present",""},{"Global","Phone_ML_Present",""}}
 --GEA.add(condWifi, -1, "",{{"Inverse"},{"Time", "08:00", "22:00"},{"Function", function() return checkPresence() end}})

 
KristianO
Medlem
Posts: 461
Joined: 10 Mar 2014, 09:50

04 Aug 2016, 08:57

Riktigt snyggt! Imponerande!

Tänkte på kaffebryggaren, räcker det inte med följande?

-- Kitchen Coffee
GEA.add({"Sensor+", id["KITCHEN_COFFEE"], 50}, 120*60, "", {{"turnOff", id["KITCHEN_COFFEE"]}, {"Global", "Telegram", "Turning of Coffee Machine"}})
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

25 Sep 2016, 21:59

Wow! Riktigt snyggt och tack för att du delar med dig!
PeterM5
Medlem
Posts: 43
Joined: 13 Jul 2016, 10:55

26 Sep 2016, 21:19

Jag har försökt att använda function i GEA, men det går inte bra.
Rumstermostaten är som exempel 20.63 gr.
Den vill jag avrunda till varje halvgrad istället, är det någon som har något förslag.
Clabbe
Medlem
Posts: 357
Joined: 25 May 2015, 21:53
Location: Torslanda

27 Sep 2016, 22:58

Wow jompa.

Känns som om min hc2 skulle se ut som din.

Automagisk omstart osv..
Hade behövts, min GEA stannar titt som tätt.
Hur fixar du TTS ? O alarm?
Har ni var sin timer vd?

Jag har missat mycket senaste tiden, allt med telegram osv.

Har väl de flesta funktionerna redan men inte hälften så komplext.

Sen ditt larm. Är det inte fel i det???
Om det inte är rörelse uppe på 20min efter 2200.
Slå på skal larm. Om någon rör sig mellan 23 o sunrise slå av larmet...
Men.. om någon rör sig vid 22:40 då?
Samt ser inte att det stängs av på morgonen.
Tex om ni sover till 10 har den då stängt av skal larmet??

Kanske missade något då jag läst allt i mobilen o fått skrolla mycket.

Men som sagt verkar som du kör allt fullt ut, det är ju så man drömmer att man hade orkat få till :)
-----------------------------------------------------------------
HC2
Aeon Labs, Fibaro, Danfoss enheter (30++st)
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

28 Sep 2016, 09:04

Har gjort om en hel del i mitt gea skript, uppdaterar fösta posten ikväll och svarar på dina frågor då :)


Skickat från min iPhone med Tapatalk
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

28 Sep 2016, 19:01

Clabbe wrote:Wow jompa.

Känns som om min hc2 skulle se ut som din.

Automagisk omstart osv..
Hade behövts, min GEA stannar titt som tätt.
Hur fixar du TTS ? O alarm?
Har ni var sin timer vd?

Jag har missat mycket senaste tiden, allt med telegram osv.

Har väl de flesta funktionerna redan men inte hälften så komplext.

Sen ditt larm. Är det inte fel i det???
Om det inte är rörelse uppe på 20min efter 2200.
Slå på skal larm. Om någon rör sig mellan 23 o sunrise slå av larmet...
Men.. om någon rör sig vid 22:40 då?
Samt ser inte att det stängs av på morgonen.
Tex om ni sover till 10 har den då stängt av skal larmet??

Kanske missade något då jag läst allt i mobilen o fått skrolla mycket.

Men som sagt verkar som du kör allt fullt ut, det är ju så man drömmer att man hade orkat få till :)
Hej Clabbe, kul att du gillar mitt inlägg :)
Sedan jag började med GEA så har min box gått hur bra som helst, givetvis har det finns en del versioner av mjukvaran som har varit lite buggigt men överlag har den gått riktigt bra.

Automatisk omstart fungerar men sen några versioner tillbaka så den funktionen aldrig aktiveras eftersom minnes luckan verkar vara åtgärdad.
TTS kör jag via Krikroff's Sonos Remote 1.01 (finns på fibaro's forum om jag minns rätt)
GEA_Alarm körs via 2st VD's, dvs en VD var :)

Alarm håller jag på att testa så den är inte komplett än, har bara testat meddelande funktionen i själva GEA raden för att se hur det fungerar. Tanken är att jag ska ha ett skalskydd iaf när man inte är hemma eller har huset i sovläge.

Bara hojta till om det är något mer du funderar över eller behöver hjälp.
Clabbe
Medlem
Posts: 357
Joined: 25 May 2015, 21:53
Location: Torslanda

28 Sep 2016, 19:26

Ahh jag kör Sonos Krikoffs 1.0.0

O det fungerar men har börjat fundera på om det är den som hänger min fibaro.

Utav någon anledning så slutar gea att köra? Eller iaf slutar fungera.

Huset var svart när jag kom hem nu, skulle tänts vid skymningen..

Men appen fungerar o jag kan tända lamporna den vägen..

Gör jag en omstart på fibaron så rullar gea igång igen.

Många säger att det kan vara Sonos pluginet som hänger min, men som sagt 1.0.1 kanske är bättre?
-----------------------------------------------------------------
HC2
Aeon Labs, Fibaro, Danfoss enheter (30++st)
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

28 Sep 2016, 20:47

Prova kör utan sonos vd ett tag eller uppgradera till 1.0.1


Skickat från min iPhone med Tapatalk
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

17 Sep 2018, 21:26

Har bytt system och lämnat Fibaro. Körde GEA v 6.07 tidigare och tänkte att någon annan kanske var intresserad av min kod.

Code: Select all


-- KORRIDOR
  -- Röd ledlist när grinden är öppen mellan xx:xx och xx:xx.
  GEA.add ( {{"Value", id["TRAPPA_GRIND"], 1}, {"Time", "05:30", "20:00"}}, -1, "", {"RGB", 99, 255, 0, 0, 0} )
  GEA.add ( {{"Value-", id["TRAPPA_GRIND"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Gryning"}}, -1, "", {"RGB", 99, 0, 0, 0, 0} )
  GEA.add ( {{"Value-", id["TRAPPA_GRIND"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Morgon"}}, -1, "", {"RGB", 99, 0, 0, 0, 0} )
  GEA.add ( {{"Value-", id["TRAPPA_GRIND"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Dag"}}, -1, "", {"RGB", 99, 0, 0, 0, 0} )
  GEA.add ( {{"Value-", id["TRAPPA_GRIND"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}, -1, "", {"RGB", 99, 4, 1, 0, 5} )
 
-- LOFT
  -- Tänder när dörren öppnas. Tänd inte om det är rörelse innanför dörren.
  GEA.add ( {{"Value", id["LOFT_DORR"], 1}, {"Value-", id["LOFT_RORELSE"], 1,}}, -1, "", {"turnOn", id["LOFT_DORRLAMPA"]} )
  -- GEA.add ({{"Value", id["LOFT_DORR"], 1}, {"Value-", id["LOFT_RORELSE"], 1,}}, -1, "", {"turnOn", id["LOFT_SANGLAMPA]})
  -- Om rörelsesensorn inte känner någon rörelse på x*60 sekunder, släck lampan.(Känner den rörelse när lampan är på så startar x*60 sekunder om.)
  local autooff_loft = GEA.add ( id["LOFT_DORRLAMPA"], 60*60, "", {"turnOff"} ) 
  GEA.add ( id["LOFT_RORELSE"], -1, "", {"RestartTask", autooff_loft} )
 
-- GÄSTSTUGA
  -- Om rörelsesensorn inte känner någon rörelse på x*60 sekunder, släck lampan.(Känner den rörelse när lampan är på så startar x*60 sekunder om.)
  local autooff_gaststuga = GEA.add ( id["GASTSTUGA_FONSTERLAMPA"], 60*60, "", {"turnOff"} ) 
  GEA.add ( id["GASTSTUGA_RORELSE"], -1, "", {"RestartTask", autooff_gaststuga} )
 
-- FÖRRÅD
	-- Tänd taklampan i förrådet när rörelse upptäcks.
	GEA.add ( {id["FORRAD_RORELSE"]}, -1, "", {"turnOn", id["FORRAD_TAKLAMPA"]} )
	-- Om rörelsesensorn inte känner någon rörelse på x*60 sekunder, släck lampan.(Känner den rörelse när lampan är på så startar x*60 sekunder om.)
  local autooff_forrad = GEA.add ( id["FORRAD_TAKLAMPA"], 10*60, "", {"turnOff"} ) 
	GEA.add ( id["FORRAD_RORELSE"], -1, "", {"RestartTask", autooff_forrad} )
 
-- UTEBELYSNING
  -- Tänd utebelysning.
  GEA.add ( {"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}, 30, "", {"turnOn", { id["VARDAGSRUMSFASAD"], id["FRAMSIDA"], id["STOLPLYFTOR"], id["GARAGEFASAD"], id["GASTSTUGA_FASADBELYSNING"], id["RABATT_BAKSIDA_ALTAN"], id["KOKSFASAD"]}} )
  -- Släck utebelysning.
  GEA.add ( {"Global", "TimeOfDay", "Gryning"}, 30, "", {"turnOff", { id["VARDAGSRUMSFASAD"], id["FRAMSIDA"], id["STOLPLYFTOR"], id["GARAGEFASAD"], id["GASTSTUGA_FASADBELYSNING"], id["RABATT_BAKSIDA_ALTAN"], id["KOKSFASAD"]}} )

-- VARDAGSRUM
  -- Play / Resume
  GEA.add ( {"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Started"}, -1, "", {"turnOff", { id["VARDIS_RICKARUM"], id["VARDIS_BAROMETER"], id["VARDIS_FONSTERLAMPOR"]}} )
  GEA.add ( {"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Resume"}, -1, "", {"turnOff", { id["VARDIS_RICKARUM"], id["VARDIS_BAROMETER"], id["VARDIS_FONSTERLAMPOR"]}} )
  GEA.add ( {{"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Started"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Dag"}}, -1, "", {"Close", 411} )
  GEA.add ( {{"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Resume"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Dag"}}, -1, "", {"Close", 411} )
  --GEA.add ( {"Or", {"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Started"}, {"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Resume"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Dag"} }, -1, "", {"Close", 411} )
  -- Pause
  GEA.add ( {"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Pause"}, -1, "", {"Value", {370, 372}, 30} )
  -- Stop
  GEA.add ( {{"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Stopped"}, {"(Global!)", "TimeOfDay", "Dag"}}, -1, "", {"turnOn", { id["VARDIS_RICKARUM"]}} )
  GEA.add ( {{"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Ended"}, {"(Global!)", "TimeOfDay", "Dag"}}, -1, "", {"turnOn", { id["VARDIS_RICKARUM"]}} )
  GEA.add ( {"Or", {"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Stopped"}, {"Global", "Kodi_vardagsrum", "Video_Ended"} }, -1, "", {"Open", 411} )
 
-- KÖK
	-- Väck döda noder
 	GEA.add ( {"Dead", id["KOK_VATTENSENSOR"]}, 5*60, "", {"WakeUp", id["KOK_VATTENSENSOR"]} )
 	-- Skicka ett mail med bilden från kameran i köket vid rörelse
 	-- GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"PictureToEmail", 127, "robert.hagelin1@gmail.com"} )
 
-- HALL
  -- Blå ledlist när ytterdörren öppnas. När dörren stängs släcks ledlisten. Är det skymning tänds skymningsljus.
	GEA.add ( {"Value", id["HALL_DORR"], 1}, -1, "", {"RGB", 99, 0, 0, 255, 0})
	GEA.add ( {{"Value-", id["HALL_DORR"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Gryning"}}, -1, "", {"RGB", 99, 0, 0, 0, 0} )
	GEA.add ( {{"Value-", id["HALL_DORR"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Morgon"}}, -1, "", {"RGB", 99, 0, 0, 0, 0} )
	GEA.add ( {{"Value-", id["HALL_DORR"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Dag"}}, -1, "", {"RGB", 99, 0, 0, 0, 0} )
	GEA.add ( {{"Value-", id["HALL_DORR"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Skymning"}}, -1, "", {"RGB", 99, 4, 1, 0, 5} )
	GEA.add ( {{"Value-", id["HALL_DORR"], 1}, {"Global", "TimeOfDay", "Natt"}}, -1, "", {"RGB", 99, 0, 0, 0, 0} )
 	
	-- Tänd vid rörelse
  GEA.add ( {{id["HALL_RORELSE"]}, {"Value-", 59, 21}}, -1, "", {"turnOn", id["HALL_VAGGLAMPA"]})
	-- Om rörelsesensorn inte känner någon rörelse på x*60 sekunder, släck lampan.(Känner den rörelse när lampan är på så startar x*60 sekunder om.)
  local autooff_hall = GEA.add ( id["HALL_VAGGLAMPA"], 5*60, "", {"turnOff"} ) 
	GEA.add ( id["HALL_RORELSE"], -1, "", {"RestartTask", autooff_hall} )


-- TOALETT
	-- Tänd badrumspottar i bardrummet när någon kommer in.
	GEA.add ( {id["TOALETT_RORELSE"]}, -1, "", {"turnOn", id["TOALETT_SPEGEL"]} )
	-- Om rörelsesensorn inte känner någon rörelse på x*60 sekunder, släck lampan.(Känner den rörelse när lampan är på så startar x*60 sekunder om.)
  local autooff_toalett = GEA.add ( id["TOALETT_SPEGEL"], 5*60, "", {"turnOff"} ) 
	GEA.add ( id["TOALETT_RORELSE"], -1, "", {"RestartTask", autooff_toalett} )

-- TimeOfDay
  -- X min efter soluppgång sätt TimeOfDay till Gryning
 	GEA.add ( {"Time", "Sunrise+5"}, 30, "", {"Global", "TimeOfDay", "Gryning"} )
 	-- Sätt TimeOfDay till Morgon
 	GEA.add ( {"Time", "06:00"}, 30, "", {"Global", "TimeOfDay", "Morgon"} )
  -- Sätt TimeOfDay till Dag
 	GEA.add ( {"Time", "10:00"}, 30, "", {"Global", "TimeOfDay", "Dag"} )
 	-- X min före solnedgång sätt TimeOfDay till Skymning
 	GEA.add ( {"Time", "Sunset-5"}, 30, "", {"Global", "TimeOfDay", "Skymning"} )
 	-- Sätt TimeOfDay till Natt
 	GEA.add ( {"Time", "00:00"}, 30, "", {"Global", "TimeOfDay", "Natt"} )
 
	-- Tänd belysning när luxvärdet på ID är under 10.
 	GEA.add ( {{"Value-", 376, 17}, {"Global", "Status", "Hemma"}}, 30, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "6"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "7"}, {"MaxTime", 1}})
  -- Släck onödiga lampor när TimeOfDay är Dag.
 	GEA.add ( {{"Global", "TimeOfDay", "Dag"}, {"(Global)", "Status", "Hemma"}}, 30, "", {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "8"})
 
-- HEMMA
  GEA.add ( {"Global", "Status", "Hemma"}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["FOSCAM"], "16"}, {"VirtualDevice", VD["FOSCAM"], "4"}})
 
  -- Robert kommer hem
 	GEA.add ( {"Global", "RobertHemma", "1"}, -1, "(#time#) - Robert har precis kommit hem.", {{"Global", "Status", "Hemma"}, {"Portable", 409}})
	GEA.add ( {{"Global", "RobertHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Gryning"}, {"(Global)", "KarinHemma", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "1"}}) 
	GEA.add ( {{"Global", "RobertHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Morgon"}}, -1, "", {"VirtualDevice", VD["TTS"], "1"})
	GEA.add ( {{"Global", "RobertHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Dag"}}, -1, "", {"VirtualDevice", VD["TTS"], "1"})
	GEA.add ( {{"Global", "RobertHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Skymning"}, {"(Global)", "KarinHemma", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "1"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "3"}})
	GEA.add ( {{"Global", "RobertHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Skymning"}, {"(Global)", "KarinHemma", "1"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "1"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "7"}})
	GEA.add ( {{"Global", "RobertHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Natt"}, {"(Global)", "KarinHemma", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "1"}, {"VirtualDevice", VD["TTS"], "3"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "3"}})
	GEA.add ( {{"Global", "RobertHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Natt"}, {"(Global)", "KarinHemma", "1"}}, -1, "", {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "7"})
 
  -- Karin kommer hem
	GEA.add ( {"Global", "KarinHemma", "1"}, -1, "(#time#) - Karin har precis kommit hem.", {{"Global", "Status", "Hemma"}, {"Portable", 402}})
  GEA.add ( {{"Global", "KarinHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Gryning"}, {"(Global)", "RobertHemma", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "2"}}) 
  GEA.add ( {{"Global", "KarinHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Morgon"}}, -1, "", {"VirtualDevice", VD["TTS"], "2"})
	GEA.add ( {{"Global", "KarinHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Dag"}}, -1, "", {"VirtualDevice", VD["TTS"], "2"})
	GEA.add ( {{"Global", "KarinHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Skymning"}, {"(Global)", "RobertHemma", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "2"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "3"}})
	GEA.add ( {{"Global", "KarinHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Skymning"}, {"(Global)", "RobertHemma", "1"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "2"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "7"}})
	GEA.add ( {{"Global", "KarinHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Natt"}, {"(Global)", "RobertHemma", "0"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "2"}, {"VirtualDevice", VD["TTS"], "3"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "3"}})
	GEA.add ( {{"Global", "KarinHemma", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Natt"}, {"(Global)", "RobertHemma", "1"}}, -1, "", {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "7"})

-- BORTA
 	GEA.add ( {{"Global", "RobertHemma", "0"}, {"Global", "KarinHemma", "0"}}, -1, "", {"Global", "Status", "Borta"})
 	-- Om ingen är hemma. Släcker alla lampor, stäng av Sonos, dra upp rullgardiner, larma på kameror och skickar pushnotis.
	GEA.add ( {"Global", "Status", "Borta"}, -1, "(#time#) - Larmat och nedsläckt. Ha en bra dag!", {{"Open", 411}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "2"}, {"VirtualDevice", VD["SONOS_PLAY_1"], "9"}, {"VirtualDevice", VD["FOSCAM"], "11"}, {"VirtualDevice", VD["FOSCAM"], "15"}})
 
-- Earth Hour - Datum fram till 2020.
 	-- Notis via push och via Sonos om att Earth Hour börjar om 30 min.
  GEA.add ( {{"Dates", "24/03/2018"}, {"Dates", "30/03/2019"}, {"Dates", "28/03/2020"}, {"Time", "20:00"}, {"Global", "Status", "Hemma"}}, 30, "Earth Hour börjar om 30 minuter. Förbered levande ljus ifall ni vill se något i mörkret :)", {"VirtualDevice", VD["TTS"], "7"})
  -- Påbörjar Earth Hour. Släcker alla lampor, pushar ut notis på mobiler och Sonos.
  GEA.add ( {{"Dates", "24/03/2018"}, {"Dates", "30/03/2019"}, {"Dates", "28/03/2020"}, {"Time", "20:30"}, {"Global", "Status", "Hemma"}}, 30, "Earth Hour påbörjad. Avslutas 21:30.", {{"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "2"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "1"}, {"VirtualDevice", VD["TTS"], "8"}})
  -- Avslutar Earth Hour. Tänder lamporna igen, pushar ut notis på mobiler och Sonos.
 	GEA.add ( {{"Dates", "24/03/2018"}, {"Dates", "30/03/2019"}, {"Dates", "28/03/2020"}, {"Time", "21:30"}, {"Global", "Status", "Hemma"}}, 30, "Earth Hour avslutad. Lamporna tänds.", {{"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "3"}, {"VirtualDevice", VD["ONOFF_BELYSNING"], "9"}, {"VirtualDevice", VD["TTS"], "9"}})

-- ÖVRIGT
 	-- Stäng av Wall pluggen efter 8 timmar.
 	GEA.add ( id["FORRAD_SEGWAY"], 480*60, "(#time#) - 8 timmar har gått. Segwayen borde vara laddad och klar.", {{"turnOff"}, {"Portable", 402}} )

  -- Skicka TTS och notis beroende på vad koldixohalten visar.
 	GEA.add( {{"Value+", 158, 1000}, {"Global", "Status", "Hemma"}, {"(Global!)", "TimeOfDay", "Natt"}, {"(Global)", "Vent_upstairs", "0"}}, 30, "(#time#) - Övervåningen behöver vädras då koldioxidhalten är över för hög. (1000 CO2)", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "11"}, {"Global", "Vent_upstairs", "1"}}) 
 	GEA.add( {{"Value-", 158, 550}, {"Global", "Status", "Hemma"}, {"(Global!)", "TimeOfDay", "Natt"}}, 30, "(#time#) - Koldioxidhalten är nu på en bra nivå.", {{"VirtualDevice", VD["TTS"], "12"}, {"Global", "Vent_upstairs", "0"}})
 
  --GEA.add( {{"Weather!", "Temperature" ,""}, {"WeatherLocal!",""}}, 30, "", {"SonosTTS", 170, 28, "Det är den #datefull#. Utanför är det #value[1]# grader och klockan är #value[2]#", 20}
  
  --local sonosMP3folder = "//192.168.1.38/music/"
  --GEA.add( true, 0, "", {"SonosMP3", 170, 28, sonosMP3folder.."co2_hog.wav", 20} )
 
  -- Belysningen vid ytterdörren släcks efter 10 min
 	GEA.add ( id["FRAMSIDA_YTTERDORR"], 10*60, "", {"turnOff"} )
 
  -- Skicka notis om det finns någon uppdatering.
  GEA.add( {"Info", "updateStableAvailable", true}, 24*60*60, "(#time#) - En ny uppdatering är tillgänglig" )
	GEA.add( {"Info", "updateBetaAvailable", true }, 24*60*60, "(#time#) - En ny beta är tillgänglig" )
 
  -- Skicka notis när diskmaskinen är klar
  GEA.add( {"Power+", id["KOK_DISKMASKIN"], 1500}, 4*60 , "", {"Global", "Diskmaskin", "inc+"})
  GEA.add( {{"Power-", id["KOK_DISKMASKIN"], 50}, {"Global", "Diskmaskin", "4"}}, 50*60, "(#time#) - Diskmaskinen är klar.", {"Global", "Diskmaskin", "0"})

User avatar
sonnyboy
Proffsmedlem
Posts: 653
Joined: 26 Sep 2013, 08:05
Location: Västerås

18 Sep 2018, 21:09

@Robert
Vad har du bytt till?
Kul att du delade med dig av det du hade :)
Fibaro HomeCenter 2
Fw 4.561 Beta
BeyondMeasure 1.10
EventRunner
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

22 Sep 2018, 08:24

sonnyboy wrote:
18 Sep 2018, 21:09
@Robert
Vad har du bytt till?
Kul att du delade med dig av det du hade :)
Jag testar på Homey nu. Lite svajigt just nu men väntar på en stor uppdatering som snart ska släppas.
Clabbe
Medlem
Posts: 357
Joined: 25 May 2015, 21:53
Location: Torslanda

22 Sep 2018, 09:06

Jag gick till homeassistant o ångrar det inte en sekund
-----------------------------------------------------------------
HC2
Aeon Labs, Fibaro, Danfoss enheter (30++st)
Post Reply