MagicMirrror 2 + HC2

Post Reply
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

11 Oct 2016, 09:00

Leker lite med MagicMirror 2 :)
20161010_180507000_iOS.png.69336168a8f2fafc5b39af4c7ec514a3.png

Scen i HC2 som skickar lite info till MagicMirror (syslog i övre högra hörnet)

Code: Select all

--[[
%% properties
%% events
%% globals
yeasterdayKW
test
--]]

-- USER SETTINGS --

MMip = '192.168.0.137'
MMport = '8080'

local trigger = fibaro:getSourceTrigger();

local daysoftheweek={"Söndag","Måndag","Tisdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","Lördag"}
local yesterday = urlencode(daysoftheweek[os.date("*t").wday-1])

function urlencode(str)
  if (str) then
   str = string.gsub(str, "\n", "\r\n")
   str = string.gsub(str, "([^%w ])",
     function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   str = string.gsub (str, " ", "+")
  end
  return str
end

function MM(types,data)
local function getMethod(requestUrl, successCallback, errorCallback)
local http = net.HTTPClient()
 http:request(requestUrl, {
   options = {
    method = 'GET',
    headers = {
    },
   },
   success = successCallback,
   error = errorCallback
 })
end
local url = 'http://'..MMip..':'..MMport..'/syslog?type='..types..'&message='..data

getMethod(url, function(resp)
print(resp.data)
  end,
  function(err)
  print('error' .. err)
end
)
end

if (trigger['type'] == 'global') then
 	if trigger['varName'] == 'yeasterdayKW' then
		MM('INFO',yesterday..'+'..fibaro:getGlobal(trigger['varName'])..'+'..'kWh')
  elseif trigger['varName'] == 'test' then
  	MM('ERROR',fibaro:getGlobal(trigger['varName'])..'+'..'variabel')
 	end
elseif (trigger['type'] == 'other') then 
  print('Scene started by other.')
end 
KristianO
Medlem
Posts: 461
Joined: 10 Mar 2014, 09:50

12 Oct 2016, 12:03

Sweet! Byggt en egen magic mirror?


Sent from my iPhone using Tapatalk
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

12 Oct 2016, 12:54

Inte än men det ligger på agendan. Just nu körs den på min iPad, dvs kör server delen på en ubuntu och laddar sidan i iPad'n
KristianO
Medlem
Posts: 461
Joined: 10 Mar 2014, 09:50

12 Oct 2016, 12:57

Har en gammal samsung padda liggande som jag fick vid ett tvköp. Den borde väl gå att använda. Får bli att köpa en rasperry i eftermiddag. :)


Sent from my iPhone using Tapatalk
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

13 Oct 2016, 23:45

Snyggt! :)
MickeS
Medlem
Posts: 369
Joined: 12 Oct 2016, 07:53

08 May 2019, 21:21

har du gjort nåt mer med detta ?
Jag har en MM på väggen sen ett tag tillbaka, vore dock trevligt att få in lite status på sensorerna i Hc2
Homecenter 2

Kameror, värme, larm och belysning från olika leverantörer
Post Reply