EventRunner

jang
Medlem
Posts: 213
Joined: 05 Jan 2014, 00:44
Location: Stockholm

13 Jan 2020, 15:04

Kan du ersätta raden i början på ER

Code: Select all

local _version,_fix = "3.0","B87"  -- Jan 9, 2020  
med raden

Code: Select all

_version,_fix = "3.0","B87"  -- Jan 9, 2020  
Dvs ta bort 'local' i början, spara så scenen startar om och se vad log-meddelandet säger.
ER's log('...') kan inte komma åt lokala variabler som t.ex _version från regler, därför loggades inget för Old ER version...
MastrUsr
Medlem
Posts: 157
Joined: 25 Apr 2017, 07:24

13 Jan 2020, 15:12

Min variabel heter av någon anledning ER_version,.... Spelar det någon roll?

Code: Select all

[DEBUG] 14:13:19: ER3 - EventRunner vnil B87

[DEBUG] 14:13:19: Fibaro software version: 4.570

[DEBUG] 14:13:19: HC2 uptime: 139 hours

[DEBUG] 14:13:19: Sunrise 08:35, Sunset 15:58

[DEBUG] 14:13:19:

[DEBUG] 14:13:19: Loading rules

[DEBUG] 14:13:19: Rule:1[@@05:00:00 => f=!f; || f >> log('Ding!') || true >> log('Dong!')] = OK

[DEBUG] 14:13:19: Rule:2[@23:30:00 & wday('sun-thu') => lamporundervåning:off; lamporövervåning:off; h...] = OK

[DEBUG] 14:13:19: Rule:3[@09:00 & wday('mon-fri') => lamporundervåning:off; lamporövervåning:off; hall...] = OK

[DEBUG] 14:13:19: Rule:4[@sunrise+00:15 => baksida.trädgårdsbelysning:off; framsida.ytterbelysning:off] = OK

[DEBUG] 14:13:19: Rule:5[@sunset-00:15 => baksida.trädgårdsbelysning:on; framsida.ytterbelysning:on] = OK

[DEBUG] 14:13:19: Rule:6[@23:00:00 => belysningsVD:btn=4; log('pressed button 4')] = OK

[DEBUG] 14:13:19: Catching up:Rule:7[@{06:00,catch} => Util.checkVersion()]

[DEBUG] 14:13:19: Rule:7[@{06:00,catch} => Util.checkVersion()] = OK

[DEBUG] 14:13:19: Rule:8[#ER_version => ...] = OK

[DEBUG] 14:13:19: Rule:9[#ER_version => log('...patching scene'); Util.patchEventRunner()] = OK

[DEBUG] 14:13:19:

[DEBUG] 14:13:19: Scene running

[DEBUG] 14:13:19: Ding!

[DEBUG] 14:13:20: Old ER version, v:%s, fix:%s

[DEBUG] 14:13:20: New ER version, v:3.0, fix:B87

[DEBUG] 14:13:20: fibaro:call(telefon.eric,"sendPush","New ER version, v:3.0, fix:B87")

[DEBUG] 14:13:20: ...patching scene

[DEBUG] 14:13:21: Patching scene to latest version

[DEBUG] 14:13:22: Incoming event:{"type":"%%SUB%%","_from":92,"event":[{"type":"ERLog"}]}

[DEBUG] 14:13:25: Incoming event:{"type":"%%PING%%","_from":92}

Edit:
Döpte om variablen till _version,.... Nu verkar det funka som det ska! Har den variabeln någonsin hetat ER_version eller är det jag som strulat till det vid någon copy / paste?
jang
Medlem
Posts: 213
Joined: 05 Jan 2014, 00:44
Location: Stockholm

13 Jan 2020, 15:23

MastrUsr wrote:
13 Jan 2020, 15:12
Edit:
Döpte om variablen till _version,.... Nu verkar det funka som det ska! Har den variabeln någonsin hetat ER_version eller är det jag som strulat till det vid någon copy / paste?
Den måste heta _version (och _fix) annars missar koden som checkar om det finns en ny version och tycker alltid att det finns en ny version.. :-)
Post Reply