Page 3 of 3

Re: Lua kod för att styra lampor beroende på veckor?

Posted: 10 Jan 2020, 07:54
by Texan
Prövade igen och nu fungerar det bättre, men i natt så tändes lamporna kl 04:10 utan att någon var där och jag var tvungen att "manuellt" släcka.

Re: Lua kod för att styra lampor beroende på veckor?

Posted: 10 Jan 2020, 08:23
by jang
Texan wrote: 10 Jan 2020, 07:54 Prövade igen och nu fungerar det bättre, men i natt så tändes lamporna kl 04:10 utan att någon var där och jag var tvungen att "manuellt" släcka.
... därför att dörren stod uppe. Kommentera bort reglerna som tänder när dörren öppnas och tänd bara när rörelsesensorerna triggar.

Code: Select all

motionsensor1 = 339
 motionsensor2 = 345
 mksensor = 456
 badSensors = {motionsensor1, motionsensor2}
 bathroom = { lampaBad = 100, lampaMirr = 101}

 Util.triggerVar('iBadrum')
-- rule("mksensor:breached & 04:10..22:30 => bathroom.lampaBad:value=100; bathroom.lampaMirr:value=1")
 rule("badSensors:breached & 04:10..22:30 => bathroom.lampaBad:value=100; bathroom.lampaMirr:value=1")
 rule("badSensors:breached & 22:30..04:10 => bathroom.lampaBad:value=5; bathroom.lampaMirr:off")
-- rule("mksensor:breached & 22:30..04:10 => bathroom.lampaMirr:off; bathroom.lampaBad:value=5")

 rule("mksensor:breached => iBadrum = false") -- Dörr öppnas, vi vet inte om ngn är i badrummet
 rule("badSensors:breached => if mksensor:safe then iBadrum = true end") -- Sensor breached och dörr stängd, ngn inne i badrummet 

 rule("trueFor(00:05,badSensors:safe & mksensor:value & !iBadrum) => bathroom.lampaBad:off; bathroom.lampaMirr:off") -- check if sensors safe for 5min, retrigger rule every time door value changes

Re: Lua kod för att styra lampor beroende på veckor?

Posted: 11 Jan 2020, 12:30
by Texan
Tack, :oops: Borde ha sett det själv.