Page 1 of 1

HC2 - Global variabel i VD?

Posted: 12 Jun 2020, 07:35
by forumadmin
Hej,
Kort fråga, hur visar man det aktuella värdet på en global variabel i en virtuell enhet?
Jag har inte lyckats läsa mig till det trots allt googlande...

Re: HC2 - Global variabel i VD?

Posted: 12 Jun 2020, 08:54
by RH_Dreambox
Om jag förstår dig rätt så är det något sådant här du är ute efter.

Code: Select all

selfId = fibaro:getSelfId();

state = fibaro:getGlobalValue("Car_Heater");
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblState.value", state);

-- eller så här

fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblState.value", fibaro:getGlobalValue("Car_Heater"));

Re: HC2 - Global variabel i VD?

Posted: 12 Jun 2020, 15:55
by forumadmin
Tack, det var precis vad jag behövde :)