Nolla regnmängd Popp regnsensor

Post Reply
Dede
Medlem
Posts: 80
Joined: 14 Jan 2014, 16:15
7

Har fått en kod från Popp som ska nolla total regnmängd i regnsensorn.
Får dock inte det att fungera.
Någon som kan kika på varför det inte fungerar och vad jag behöver ändra.
Försökt sätta mig in i hur den är uppbyggd men går bet på det.

--[[
%% properties
%% globals
--]]

local ID = 742 -- change this Fibaro Device ID
local parameter = 1
local size = 2
local value = 0

function changeParameter(deviceid,set_parameter,set_size,set_value)
local http = net.HTTPClient()
http:request("http://127.0.0.1:11111/api/devices/"..deviceid, {
options = {
method = 'PUT',
headers = {},
data = '{"properties":{"parameters":[{"id":'..set_parameter..',"size":'..set_size..',"value":'..set_value..'}}]}',
timeout = 10000
},
success = function(response)
local result = response.data;
if response.status == 200 or response.status == 201 then
fibaro:debug('Status: ' ..response.status.. ' - Parameter changed')
else
fibaro:debug('Error: ' ..response.status.. ' - Access denied')
end
end,
error = function(err)
fibaro:debug('[ERROR] ' .. err)
end
})
end

local currentDate = os.date("*t");
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();

if (
( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "00:01") )
)
then
changeParameter(ID,parameter,size,value)
end
MastrUsr
Medlem
Posts: 201
Joined: 25 Apr 2017, 07:24
4

Den skriver värdet 0 till parameter 1 mha. PUT. Varför det inte fungerar vet jag inte, men jag har själv haft problem med att skriva variabler i scener..

Detta i en VD-knapp borde funka:

Code: Select all

local id = ;popp-sensorns ID
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id":1,"size":2,"value":0}]}}'
HC2:PUT("/api/devices/" ..id ,jtable)
Du kan sen kalla på denna i en scen mha.

Code: Select all

local VDID = ;VD'n med koden ovan.
local knappID = "";Knappens ID i din VD. OBS! Alltid knappens nummer, men inom "".
fibaro:call(VDID, "pressButton", );
*Jag har inte testat detta själv men det borde funka.
Post Reply