TOD - hur svårt skall det vara?

Post Reply
Bamsefar
Z-Wave Kung
Posts: 1120
Joined: 25 Nov 2013, 15:06
Location: Stockholm

08 Dec 2018, 09:56

TOD som begrepp inom hemautomation har nog funnits minst lika länge som hemautomation, det är i alla fall inte min upptäckt eller påhitt. Men jag använder den för det underlättar min styrning av vårt hem.

TOD = Time Of Day, och då menar jag (man) inte tidpunkt som i klocka utan att man delat in dagen i olika tidzoner.

I mitt fall så har jag följande TOD-"zoner" (med sina respektive heltalsvärden):
1) Morgon
2) Dag
3) Eftermiddag
4) Middag
5) Kväll
6) Turn-Down (kommer från hotellens turn-down-service typ, dvs i mitt fall sakta sänka belysningens styrka i bostaden)
7) Natt
8) Wake Up (observera att den kommer efter Natt och inte först i listan ovan)

I begynnelsen var det det bara tre värden för mig: Morgon, Dag och Natt, vilket snabbt fick Kväll och det är nog de flesta nöjda med. Inte jag. Jag gillar ju att göra saker som är lätta överdrivet komplexa så jag la först till Turn-Down och sedan vart det Middag (matlagning och matbelysning), vilket i princip direkt skapade Eftermiddag (tänder underskåpsbelysningen i köket oberoende om vi är hemma eller inte, och lite annat smått och gott).

Det senaste är den sista således, Wake Up, och det faktum att den hamnade sist i kedjan av tidszoner, och det för att det är enklare att testa TOD, allt större än "Turn-Down" är natt eller nattliknande styrning av lampor. Så vad gör Wake Up isåfall om styrningen av lampor sker på samma sätt som nattetid? Jo den styr mjuk start av "klockradion" som numera då alltså mera agerar som från min hemautomation styr påslag, val av kanal och volym över tid (med det menar jag att volymen börjar på "4" och stiger en enhet per minut till "18") - och det ville jag skulle styras av hemautomation för att få allt som styrning av ljus att fungera synkroniserat så att säga. För när det blir "Morgon" så börjar lägenheten sakta tändas upp med 1% per 20 sekunder, och därmed får man en svagt stigande ljusstyrka i t.ex. sovrummet som faktiskt gör att man vaknar lite mjukare. Toppen på kakan vart just det att (i mitt fall) internetradiostyrningen via mina squeezeboxar blir överlägset skönare då tiden som volymen stiger är mycket längre än den i Squeezebox inbyggda "upptoningen" som går från noll till inställd (18) nivå på typ 5 sekunder - det är inte mjukstart i mina ögon.

Så vad ville jag med denna historia: Jo dels visa på hur jag hanterar TOD i tidzoner, men också dela med mig lite av mina överdrifter....
Använder HomeSeer 3 på Linux - attans så här bra har det aldrig varit!

Lua för nybörjare
jang
Medlem
Posts: 107
Joined: 05 Jan 2014, 00:44
Location: Stockholm

08 Dec 2018, 13:06

Jättesvårt :-)
Jag tycker om att huset har en "rytm". Att saker som händer (lampor tänds och släcks, notifieringar, etc) signalerar att man går in i en ny fas av dagen. Turn down är bra exempel. Det kan hjälpa att "synka" familjen - att skåpbelysningen tänds förbereder familjen på att nästa fas är middag etc... Problemet kan vara att alla i hushållet inte har samma "rytm".
Så en annan modell är att husets faser styrs av hur människor kommer och går; vaknar, går till jobb/skola, kommer hem, slår på tv, lägger sig etc... Med familjemedlemmar som har olika vanor och tider så resulterar det ofta i "faser" för individuella rum och gemensamma utrymmen (vad som är morgon för mig är inte morgon för min son etc). Problemet här är att "känna av" och göra rätt, och att det kan upplevas som att huset beter sig "inkonsekvent" från dag till dag. Minsta lilla det avvikelse från förväntat beteende upplevs som felaktigt beteende, vilket naturligtvis konstruktören inte håller med om (på något sätt måste man kompromissa mellan husets "förutsägbarhet" och husets "intelligens", speciellt om man har kodat det "intelligentare" än de som bor i huset ;-))
Vissa faser styrs av ljuset, och här i norden kan solnedgången ske efter folk har gått och lagt sig eller före de kommit hem från skolan - så det kan medföra att faserna inte alltid har samma tidsordning.
En tredje modell är en kombination av ovanstående.
Själv ser jag det inte som "Time Of Day", utan mer som ett antal tillstånd, "State Of House", SOH, som jag hoppar mellan och som drivs av kompromissar mellan ljus, tid, och familjemedlemmarnas beteende (hemma, borta, TV, dator etc), och som i sin tur initierar events som tänder och släcker på olika sätt etc. Skillnaden är att i princip kan flera tillstånd gälla samtidigt och man kan hoppa fram och tillbaka, speciellt för tillstånd som inte är tidsrelaterade.
Ser det som en avvägning mellan ett hus som anpassar sig till familjemedlemmarna och ett hus som försöker "vägleda" dem genom dagen... och det är en ständig kamp med inkonsekventa kravställare ;-)
Bamsefar
Z-Wave Kung
Posts: 1120
Joined: 25 Nov 2013, 15:06
Location: Stockholm

11 Dec 2018, 13:49

Vilken häftig idé du gav mig - något som jag inte kommer implementera, men det är himla kul som tanke experiment.

Vad jag syftar på är nog det du beskriver, en perzonlig-TOD cykel som i sig påverkar SOH som du döpt det hela till - sedan blir det att prioritera olika perzonliga-TOD mot varandra när flera personer (eller individer, dvs även husdjur osv) är närvarande i samma bostad osv. Om vi varit fler än två och haft den formen av utmaning, så inser jag fördelarna av detta - och det bör inte vara alltför avlägset att lyckas implementera, men det blir ju minst lika många perzonliga-TOD som individer, plus att man antagligen måste hålla reda på SOH-TOD - dvs det bör finnas en "grundstyrning" av SOH att falla tillbaka på.

Läckert!!
Använder HomeSeer 3 på Linux - attans så här bra har det aldrig varit!

Lua för nybörjare
Post Reply