Scene: Online/Offline via UniFi controller

riro
Medlem
Posts: 52
Joined: 27 Mar 2017, 11:02
Location: Falun
Contact:

21 Nov 2017, 08:48

Texan wrote:En funktion som jag kommer på är att kunna stänga/sätta på en lampa/enhet när en telefon blir synlig i nätet. Tyvärr så har jag ingen kunskap att få ihop en sådan lua scen, så om det är möjligt så vore jag tacksam.
Utan LUA-kunskap blir det jobbigt... men, ja uppdaterade scriptet så att den sätter en variabel med antalet som är online.
(Du måste skapa variabeln som är definerad som sGlobalVariableName )

Sen är det hyffsat enkelt att använda block's och reagera på antalet online. :)

Code: Select all

local doDebug = true
local sStatusOnline = "Online"
local sStatusOffline = "Offline"
local sGlobalVariableName = "DevicesOnline"
local iSleepSeconds = 182
--local mySettings = json.decode( tostring( fibaro:getGlobalValue("set_IDs") ) )

msgDebug = function (color, message)
 if doDebug then
  fibaro:debug("<span style='color: " .. color .. "'>" .. tostring(message) .. "</span>")
 end
end

tableLength = function (T)
  local c = 0
  for _ in pairs(T) do
   c = c + 1
  end
  return c
end

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
labels = {}
msgDebug("Orange", "Calling HC2 API for labels on device " .. tostring(fibaro:getSelfId()) )
local http = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
local sResponse, status, err = http:GET("/api/devices/" .. tostring(fibaro:getSelfId()))
local jsonResponse = json.decode(sResponse)
for rowIndex, rowData in pairs(jsonResponse.properties.rows) do
 for buttonIndex, buttonData in pairs(rowData.elements) do
  msgDebug("Yellow", "Found label: " .. jsonResponse.properties.rows[rowIndex].elements[buttonIndex].name .. " (" .. jsonResponse.properties.rows[rowIndex].elements[buttonIndex].caption .. ")")
  labels[#labels+1] = jsonResponse.properties.rows[rowIndex].elements[buttonIndex].name
 end
end

msgDebug("Orange", "Calling UniFi API on " .. fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress') )
local http = Net.FHttp(fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress'), fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), 'TCPPort'))
local sResponse = http:GET("/unifi/")

local jsonResponse = json.decode(sResponse)
local jsonLength = tableLength(jsonResponse)
iOnline = 0

for p in pairs(labels) do
 msgDebug("Black", "")

 local label = labels[p]
 sLabel = "ui." .. label .. ".value"
 msgDebug("White", "Check device with label: " .. label)

 sValue = os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S") .. " / " .. sStatusOffline
 bOnline = false
 for r = 1, jsonLength do
  if (label == string.gsub("lbl" .. jsonResponse[r].mac, ":", "") ) then
   msgDebug("Green", "Online: " .. jsonResponse[r].mac .. " / " .. jsonResponse[r].name )
   sValue = tostring(os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S")) .. " / " .. sStatusOnline
   bOnline = true
   iOnline = iOnline + 1
  end
 end

 sCurrentValue = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), sLabel)
 msgDebug("Orange", "Label, current value = " .. sCurrentValue)

 if bOnline then
  if string.find(sCurrentValue, sStatusOnline) then
   msgDebug("Gray", "Allready " .. sStatusOnline .. " status... no update!")
  else
   msgDebug("Yellow", sLabel .. " = " .. sValue)
   fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", sLabel, sValue)
  end
 else

  if string.find(sCurrentValue, sStatusOffline) then
   msgDebug("Gray", "Allready " .. sStatusOffline .. " status... no update!")
  else
   msgDebug("Yellow", sLabel .. " = " .. sValue)
   fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", sLabel, sValue)
  end
 end
end

msgDebug("Green", tostring(iOnline) .. " devices online, setting variable " .. sGlobalVariableName)
fibaro:setGlobal(sGlobalVariableName, iOnline)
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
msgDebug("Orange", "Done! Sleeping " .. tostring(iSleepSeconds) .. " seconds")
fibaro:sleep(iSleepSeconds * 1000)
riro
Medlem
Posts: 52
Joined: 27 Mar 2017, 11:02
Location: Falun
Contact:

21 Nov 2017, 08:50

Typ så här:
Image
Texan
Medlem
Posts: 136
Joined: 25 Dec 2015, 15:07

22 Nov 2017, 01:38

:D

Tackar!
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

25 Nov 2017, 17:07

Up and running nu. Tack :)

Du skulle inte vilja utveckla scriptet lite? Hade varit trevligt om man kunde få en variabel för varje enhet.

Kanske inte för alla men för dom man vill ha. Då kan man starta scener och annat beroende på status om något är online eller offline.
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

26 Nov 2017, 23:35

Hur kommer det sig att main loopen inte fungerar? Har jag missat något?

Den fungerar endast när jag sparar VD:n manuellt eller öppnar main loop debug fönstret och låter den gå.
riro
Medlem
Posts: 52
Joined: 27 Mar 2017, 11:02
Location: Falun
Contact:

29 Nov 2017, 09:24

Robert wrote:Hur kommer det sig att main loopen inte fungerar? Har jag missat något?

Den fungerar endast när jag sparar VD:n manuellt eller öppnar main loop debug fönstret och låter den gå.
Låter ju riktigt konstigt om den fungerar med debug-fönstret uppe men inte utan det... det fönstret ska (!?) inte göra någon skillnad mer än att debug-meddelanden skrivs ut.

Hur menar du med att den fungerar när du sparar manuellt?
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

29 Nov 2017, 18:01

Ändrar jag t.ex ip-adressen och skriver tillbaka samma igen och klickar på spara så uppdaterar den scriptet i main.
riro
Medlem
Posts: 52
Joined: 27 Mar 2017, 11:02
Location: Falun
Contact:

01 Dec 2017, 07:51

Robert wrote:Ändrar jag t.ex ip-adressen och skriver tillbaka samma igen och klickar på spara så uppdaterar den scriptet i main.
Varje gång den har kört så somnar scriptet in i ungefär 3 minuter innan den gör något igen... kanske kan ha något med saken att göra?
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

04 Dec 2017, 22:36

Har varit där och ändrat också. Både sänkt tiden samt tagit bort raden helt.

Funderar på om det kan ha något med denna rad.
[ERROR] 21:35:24: line 40: Expected value but found invalid token at character 1

Jag får den inte alltid. Kör server på en Windows burk med Win 10. Rättigheter finns där. Dock känns det som att den täpper till dom då och då.

Får forska vidare.
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

05 Dec 2017, 23:15

Får bort felmeddelandet om jag tar bort en siffra från ip-numret och lägger till den igen samt sparar om VDn. Då rullar den på som vanligt igen men slutar att köras efter några timmar.
Texan
Medlem
Posts: 136
Joined: 25 Dec 2015, 15:07

06 Dec 2017, 00:08

Tyvärr kan jag inte hjälpa till speciellt mycket.
Allt fungerar klockrent för mig. Jag köpte mig en Raspberry Pi och installerad Unifi controller på den, fungerar tok bra.
riro
Medlem
Posts: 52
Joined: 27 Mar 2017, 11:02
Location: Falun
Contact:

08 Dec 2017, 11:11

Robert wrote:Får bort felmeddelandet om jag tar bort en siffra från ip-numret och lägger till den igen samt sparar om VDn. Då rullar den på som vanligt igen men slutar att köras efter några timmar.
Mysko... men om/när den ger upp, vad svarar webben då?


Det är ju långt från ordentlig felhantering i scriptet... så svarar webben fel så dör den.

För mer debug (kan nog generera en hel del skräp) kan man skicka ut allt i sResponse i debug-fönstret... typ så här (runt rad 40 i koden):

Code: Select all

local jsonResponse = json.decode(sResponse)
msgDebug("Red", sResponse) -- Alltså den här raden som ska läggas till :)
local jsonLength = tableLength(jsonResponse)
riro
Medlem
Posts: 52
Joined: 27 Mar 2017, 11:02
Location: Falun
Contact:

25 Dec 2017, 09:43

Då min också dog nu så har jag lagt till lite simpel felhantering...

Code: Select all

local doDebug = true
local sStatusOnline = "Online"
local sStatusOffline = "Offline"
local sGlobalVariableName = "DevicesOnline"
local iSleepSeconds = 182

msgDebug = function (color, message)
 if doDebug then
  fibaro:debug("<span style='color: " .. color .. "'>" .. tostring(message) .. "</span>")
 end
end

tableLength = function (T)
  local c = 0
  for _ in pairs(T) do
   c = c + 1
  end
  return c
end

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
labels = {}
msgDebug("Orange", "Calling HC2 API for labels on device " .. tostring(fibaro:getSelfId()) )
local http = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
local sResponse, status, err = http:GET("/api/devices/" .. tostring(fibaro:getSelfId()))
local jsonResponse = json.decode(sResponse)
for rowIndex, rowData in pairs(jsonResponse.properties.rows) do
 for buttonIndex, buttonData in pairs(rowData.elements) do
  msgDebug("Yellow", "Found label: " .. jsonResponse.properties.rows[rowIndex].elements[buttonIndex].name .. " (" .. jsonResponse.properties.rows[rowIndex].elements[buttonIndex].caption .. ")")
  labels[#labels+1] = jsonResponse.properties.rows[rowIndex].elements[buttonIndex].name
 end
end

msgDebug("Orange", "Calling UniFi API on " .. fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress') )
local http = Net.FHttp(fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress'), fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), 'TCPPort'))
local sResponse = http:GET("/unifi/")

if string.len(sResponse) >= 100 then
 local jsonResponse = json.decode(sResponse)
 local jsonLength = tableLength(jsonResponse)
 iOnline = 0
 
 for p in pairs(labels) do
  msgDebug("Black", "")
 
  local label = labels[p]
  sLabel = "ui." .. label .. ".value"
  msgDebug("White", "Check device with label: " .. label)
 
  sValue = os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S") .. " / " .. sStatusOffline
  bOnline = false
  for r = 1, jsonLength do
   if (label == string.gsub("lbl" .. jsonResponse[r].mac, ":", "") ) then
    msgDebug("Green", "Online: " .. jsonResponse[r].mac .. " / " .. jsonResponse[r].name )
    sValue = tostring(os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S")) .. " / " .. sStatusOnline
    bOnline = true
    iOnline = iOnline + 1
   end
  end
 
  sCurrentValue = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), sLabel)
  msgDebug("Orange", "Label, current value = " .. sCurrentValue)
 
  if bOnline then
   if string.find(sCurrentValue, sStatusOnline) then
    msgDebug("Gray", "Allready " .. sStatusOnline .. " status... no update!")
   else
    msgDebug("Yellow", sLabel .. " = " .. sValue)
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", sLabel, sValue)
   end
  else
 
   if string.find(sCurrentValue, sStatusOffline) then
    msgDebug("Gray", "Allready " .. sStatusOffline .. " status... no update!")
   else
    msgDebug("Yellow", sLabel .. " = " .. sValue)
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", sLabel, sValue)
   end
  end
 end
 
 msgDebug("Green", tostring(iOnline) .. " devices online, setting variable " .. sGlobalVariableName)
 fibaro:setGlobal(sGlobalVariableName, iOnline)
else
 msgDebug("Red", "API response to short... aborting!")
 msgDebug("Gray", "API response: " .. sResponse)
 msgDebug("Black", "")
end
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
msgDebug("Orange", "Done! Sleeping " .. tostring(iSleepSeconds) .. " seconds")
fibaro:sleep(iSleepSeconds * 1000)
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

25 Dec 2017, 22:44

Vad hände?

Jag la till din nya kod. Vad säger denna rad?

Code: Select all

 msgDebug("Red", "API response to short... aborting!")
Fick den innan jag uppdaterade scriptet som vanligt, dvs tog bort en siffra från IP och la till igen och sparade om. Då försvann det.
riro
Medlem
Posts: 52
Joined: 27 Mar 2017, 11:02
Location: Falun
Contact:

03 Jan 2018, 17:28

Den raden kommer man till om PHP-sidan returnerar något som är kortare än 100 tecken (då har något gått snett)
User avatar
Bamsefar
Z-Wave Kung
Posts: 1151
Joined: 25 Nov 2013, 15:06
Location: Stockholm

04 Jan 2018, 09:01

Jag har en variant för UniFi också, om någon behöver någon annan variant så att säga. Jag har två system hemma, ett ASUS baserat (CheckIfHome osv) och sedan en pfSense/UniFi baserad som har en variant på CheckIfHome. Så om någon behöver något så kanske jag kan bidra :mrgreen:
Använder HomeSeer 3 på Linux - attans så här bra har det aldrig varit!

Lua för nybörjare
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

05 Jan 2018, 00:23

Nu kör jag iof inte pfSense. Hittade aldrig någon bra hårdvara så det blev en EdgeRouter istället för min Asus. Men om den endast körs på UniFi så är jag intresserad :)

Kör detta script nu men det fungerar endast en kort stund. Sen behöver scriptet uppdateras manuellt eller en omstart av HC2 för att fungera igen.
Bamsefar wrote:Jag har en variant för UniFi också, om någon behöver någon annan variant så att säga. Jag har två system hemma, ett ASUS baserat (CheckIfHome osv) och sedan en pfSense/UniFi baserad som har en variant på CheckIfHome. Så om någon behöver något så kanske jag kan bidra :mrgreen:
Texan
Medlem
Posts: 136
Joined: 25 Dec 2015, 15:07

05 Jan 2018, 20:26

Bamsefar wrote:Jag har en variant för UniFi också, om någon behöver någon annan variant så att säga. Jag har två system hemma, ett ASUS baserat (CheckIfHome osv) och sedan en pfSense/UniFi baserad som har en variant på CheckIfHome. Så om någon behöver något så kanske jag kan bidra :mrgreen:

Alltid trevligt när det postas sceners vi kan ta del av. Så jag är intresserad av pfSense/UniFi varianten.
Robert
Medlem
Posts: 346
Joined: 17 Oct 2013, 22:40

05 Jan 2018, 23:50

Texan wrote: Alltid trevligt när det postas sceners vi kan ta del av. Så jag är intresserad av pfSense/UniFi varianten.
Bamsefar har redan lagt upp den. Sök på pfSense så hittar du scriptet :)

Skickat från min ZTE A2017G via Tapatalk
User avatar
Bamsefar
Z-Wave Kung
Posts: 1151
Joined: 25 Nov 2013, 15:06
Location: Stockholm

09 Jan 2018, 21:05

Det hade jag glömt - att jag redan lagt upp den alltså :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Times Flies when you're having fun eller något liknande!
Använder HomeSeer 3 på Linux - attans så här bra har det aldrig varit!

Lua för nybörjare
Post Reply