Single Scene / Event model by @jgab

Post Reply
FCT
Ny medlem
Posts: 2
Joined: 19 May 2017, 13:39

29 Oct 2018, 14:50

Rule_Debug.jpg
Jag har blivit "frälst" av EventRunner. Håller på att lära mig och försöka att förstå. Just nu har jag lagt in några lampor som skall tändas och släckas, funkar bra. Men [DEBUG] info rader blir trunkeradeoch jag har inte hittat var man kan ändra längden.
jang
Medlem
Posts: 228
Joined: 05 Jan 2014, 00:44
Location: Stockholm

29 Oct 2018, 14:55

Ok, jag ska fixa så att man kan definiera längden själv. Har du andra frågor/funderingar så supportar jag gärna i det här forumet också.
Ja, det är alltså bara texten i loggen när regeln definieras som trunkeras, själva regeln definieras i sin helhet.
/J
Last edited by jang on 29 Oct 2018, 16:34, edited 2 times in total.
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

29 Oct 2018, 14:56

Det är bara "Rule" som trunkeras, ställer du in _debugFlags så visas hela händelsen.
20181029_13-54-53.png
FCT
Ny medlem
Posts: 2
Joined: 19 May 2017, 13:39

29 Oct 2018, 17:47

Tack jompa68, det fungerade bra.Hur får du till DEBUG-bilden, är det screen dump och sedan klippa och klistra?
Och TACK jang för ditt stora arbete, jag återkommer säkerligen med fler frågor.
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

30 Oct 2018, 09:53

FCT wrote:
29 Oct 2018, 17:47
Tack jompa68, det fungerade bra.Hur får du till DEBUG-bilden, är det screen dump och sedan klippa och klistra?
Och TACK jang för ditt stora arbete, jag återkommer säkerligen med fler frågor.
Nu är det inte jag som gjort EventRunner, det är @jang/@jgab men jag hjälper gärna till också. :)
jompa68
Proffsmedlem
Posts: 735
Joined: 12 Aug 2012, 08:53
Location: Hofors

04 Jan 2019, 08:25

Här kommer lite exempel vad som kan göras med EventRunner.
Nu finns även stöd för att skicka data till en node-red server.

Code: Select all

 _version = "1.7" -- fix6,Jan 3, 2019 

--[[
-- EventRunner. Event based scheduler/device trigger handler
-- Copyright 2018 Jan Gabrielsson. All Rights Reserved.
-- Email: jan@gabrielsson.com
--]]

_sceneName  = "Larssons SuperHouse - Cron" -- Set to scene/script name
_deviceTable = "jL_HomeTable" -- Name of json struct with configuration data (i.e. "HomeTable")
ruleLogLength = 60
_debugFlags = { post=true,node_red=true,invoke=false,triggers=false,dailys=false,timers=false,rule=false,ruleTrue=false,fibaro=false,fibaroGet=false,fibaroSet=false,sysTimers=false }
_GUI = true
_SPEEDTIME = 24*36
HueIP = "192.168.1.68" -- set to Hue bridge
HueUserName = "xxxxxxx" -- set to Hue user name
NodeRed=true      -- true, will start listener from node-red server(s)
NodeRed = "http://192.168.1.104:1880/eventrunner"

-- If running offline we need our own setTimeout and net.HTTPClient() and other fibaro funs...
if dofile then dofile("EventRunnerDebug.lua") require('mobdebug').coro() end

---------------- Here you place rules and user code, called once --------------------
function main()
 local devs = json.decode(fibaro:getGlobalValue(_deviceTable))
 Util.defvars(devs)
 Util.reverseMapDef(devs)
 local rule, define = Rule.eval, Util.defvar
 
 local function prop(id,state,prop) return {type='property', deviceID=id, propertyName=prop, value=state} end
 for id,name in pairs(devs.hueMap) do Hue.define(name,nil,tonumber(id)) end
 
 rule("phoneToNotify={iOS.iPhoneXJonny,iOS.MonasiPhoneX}")
 
 -- SECTIONS
 Event.SECTION='Winter'
 -- entre
 rule("@sunset-00:30 => VD.DownlightsSonoff:btn=1;log('Tänder entre lampor')")
 rule("@sunrise+00:30 => VD.DownlightsSonoff:btn=2;log('Släcker entre lampor')") 
 -- ute vägg
 rule("hueGroup1 = {hue.huevagg.spot1,hue.huevagg.spot2,hue.huevagg.spot3,hue.huevagg.spot4}")
 rule("@sunset-00:30 => hueGroup1:on; log('tänd hue vägg lampor')")
 rule("@sunrise+00:30 => hueGroup1:off; log('Släcker hue vägg lampor')")
 -- altan
 rule("@sunset-00:30 => VD.SonoffAltan:btn=1;log('Tänder altan spotlights')")
 rule("@sunrise+00:30 => VD.SonoffAltan:btn=2;log('Släcker altan spotlights')")
 -- garage
 rule("@sunset-00:30 => Garaget.Lampa:on;log('Tänder garage lampa')")
 rule("@sunrise+00:30 => Garaget.Lampa:off;log('Släcker garage lampa')")
 
 Event.SECTION='Summer'
 -- entre
 rule("@sunset-00:10 => VD.DownlightsSonoff:btn=1;log('Tänder entre lampor')")
 rule("@sunrise+00:10 => VD.DownlightsSonoff:btn=2;log('Släcker entre lampor')")
 -- ute vägg
 rule("hueGroup1 = {hue.huevagg.spot1,hue.huevagg.spot2,hue.huevagg.spot3,hue.huevagg.spot4}")
 rule("@sunset-00:10 => hueGroup1:on; log('tänd hue vägg lampor')")
 rule("@sunrise+00:10 => hueGroup1:off; log('Släcker hue vägg lampor')")
 -- altan
 rule("@sunset-00:10 => VD.SonoffAltan:btn=1;log('Tänder altan spotlights')")
 rule("@sunrise => VD.SonoffAltan:btn=2;log('Släcker altan spotlights')")
 -- garage
 rule("@sunset-00:10 => Garaget.Lampa:on;log('Tänder garage lampa')")
 rule("@sunrise => Garaget.Lampa:off;log('Släcker garage lampa')")
 
 Event.SECTION=nil
 rule([[@00:00 || #autostart => 
 || month('oct-apr') >> enable('Winter');disable('Summer')
 || month('may-sep') >> enable('Summer'); disable('Winter')
 ]])
 
 -- BANKHOLIDAYS
 _BankDays = json.decode(fibaro:getGlobalValue("BankHol_ThisYear"))
 BankDays={}
 for k,v in pairs(_BankDays) do
  BankDays[osDate('%x',v)]=k -- remap table from <holiday>=<epoch> to <month/day/year>=<holiday>
 end

 function bankholiday() return BankDays[osDate('%x')] end
 
 -- SCHEDULED TASKS
 rule("@23:59 => $BankHoliday=0") -- Reset bankholiday variable
 rule("@00:06 => || bankholiday() >> $BankHoliday=1;log('It is a bank holiday today (%s)',bankholiday())")
 rule("@@00:01 => scene.AlarmClockMain:start")
 rule("@03:00 => scene.Bankholiday:start")
 rule("@@00:01 => VD.Hoforstemperaturnu:btn=1") 
 rule("@03:00 & wday('sat-sun') => $AlarmClockDays1='Weekends';$AlarmClockTime1='07:30';$AlarmClockDays2='Weekends';$AlarmClockTime2='07:30';log('Alarmklocka: %s %s', $AlarmClockTime1, $AlarmClockDays1,) ")
 rule("@03:00 & wday('mon-fri') & $BankHoliday==1 | $Holiday==1 => $AlarmClockDays1='Weekdays';$AlarmClockTime1='07:30';$AlarmClockDays2='Weekdays';$AlarmClockTime2='07:30';log('Alarmklocka: %s %s', $AlarmClockTime1, $AlarmClockDays1,) ")
 rule("@03:00 & wday('mon-fri') & $BankHoliday==0 => $AlarmClockDays1='Weekdays';$AlarmClockTime1='05:00';log('Alarmklocka: %s %s', $AlarmClockTime1, $AlarmClockDays1,) ")
 rule("@03:00 & wday('mon-fri') & $BankHoliday==0 => $AlarmClockDays2='Weekdays';$AlarmClockTime2='07:00';log('Alarmklocka: %s %s', $AlarmClockTime2, $AlarmClockDays2,) ")
 rule("@17:00 & wday('sun') & wnum % 2 == 0 => remote(NodeRed,#speak{data='Dax att vattna blommorna', volume='70'});iOS.MonasiPhoneX:msg=log('Mona, det är dax att vattna blommorna!')")
 rule("@09:00 & wday('mon') & wnum % 2 == 1 => remote(NodeRed,#speak{data='Dax att vattna blommorna', volume='70'});iOS.MonasiPhoneX:msg=log('Mona, kom du ihåg att vattna igår?!')")
 rule("@09:00 & wday('wed') & wnum % 2 == 1 => scene.SMsgHv12:start={'Vattna blommorna idag','telegram'}")
 rule("@17:00 & wday('wed') & wnum % 2 == 1 => remote(NodeRed,#speak{data='Dax att vattna blommorna', volume='70'});iOS.MonasiPhoneX:msg=log('Kom ihåg att ställa fram soptunnorna')")
 rule("@17:00 & wday('wed') & wnum % 2 == 1 => scene.SMsgHv12:start={'Soptunnorna ska fram','telegram'}")

 -- iOSLocation
 locations = {}
 numberOfPeople = 2
 homeFlag = nil
 rule("#autostart => 456:start=#getLocations")
 rule("#location{user='$user',place='$place'} => log('User:%s place:%s',user, place)")
 rule("#presence{state='home',who='$who'} => log('%s at home',who)")
 rule("#location{user='Jonny', place='Home'} => $UHASTimeOfDay~='Dag' & VD.taklampaSonoff:btn=1")
 rule("#location{user='Mona', place='Home'} => $UHASTimeOfDay~='Dag' & VD.taklampaSonoff:btn=1")
 rule("for(00:15,label(VD.taklampaSonoff,'Label1')=='ON') => VD.taklampaSonoff:btn=2")  
 -- Event from iOSLocation service
 rule([[#location{user='$user', place='$place'} => 
   locations[user]=place;
   post(#checkLocations)]])
 
 Event.event({type='checkLocations'},
  function(event)
   local home,c = false,0
   local who = {}
   for w,p in pairs(locations) do
    c=c+1; if p == 'Home' then home=true; who[#who+1]=w end
   end
   if home and home ~= homeFlag then
    homeFlag = true
    Event.post({type='presence', state='home', who=table.concat(who,',')})
   elseif c == numberOfPeople then
    if not home and homeFlag ~= false then
     homeFlag = false
     Event.post({type='presence', state='allaway'})
    end
   end
  end)
 
 -- WC, uses a local flag (inBathroom)
 rule("#autostart => Wc.Fan:off")
 rule("for(00:10,Wc.Sensor:safe & Wc.doorsensor:value) => Wc.Fan:off")
 rule("Wc.Sensor:breached => Wc.doorsensor:safe & inBathroom=true ; Wc.Fan:on")
 rule("Wc.doorsensor:breached => inBathroom=false")
 rule("Wc.doorsensor:safe & Wc.Sensor:last<=3 => inBathroom=true")

-- KÖKET
 rule([[for(02:30,Kok.Vattendiskmaskin:isOn) => Kok.Vattendiskmaskin:off; iOS.iPhoneXJonny:msg=log('Stänger av vattnet till diskmaskin')]]) -- turn off water to dishwasher
 rule([[for(00:45,893:isOn) => remote(NodeRed,#speak{data='Stänger nu av kaffebryggaren', volume='70'});iOS.iPhoneXJonny:msg=log('Stänger nu av timern till kaffebryggaren %s',osdate('%X'))]])
 rule("Kok.Diskmaskin:power>0.5 => Kok.Vattendiskmaskin:on;log('Öppnar vattenkran till diskmaskin')")
 rule("$UHASDarkness=='Mörkt' & $UHASPresentState=='Hemma' & $VSL_sleep_5=='Vaken' => post(#kokOn)")
 rule("775:lux < 20 & $UHASPresentState=='Hemma' & $VSL_sleep_5=='Vaken' => post(#kokOn)")
 rule("$VSL_sleep_5=='Sover' => post(#kokOff)")
 rule("$UHASPresentState=='Borta' => post(#kokOff)")
 rule("$UHASDarkness=='Dagsljus' & 775 > 20 => post(#kokOff)")
 rule("#kokOn => log('Tänder lampor i köket');hue.huekok.lampastora:on;hue.huekok.lampalilla:on;VD.KksbnkenSonoff:btn=1")
 rule("#kokOff => log('Släcker lampor i köket');hue.huekok.lampastora:off;hue.huekok.lampalilla:off;VD.KksbnkenSonoff:btn=2")

-- VARDAGSRUM 
 rule("$UHASDarkness=='Mörkt' & $UHASPresentState=='Hemma' & $VSL_sleep_4=='Vaken' => post(#vardagsrumOn)")
 rule("802:lux < 14 & $UHASPresentState=='Hemma' & $VSL_sleep_4=='Vaken' => post(#vardagsrumOn)")
 rule("$VSL_sleep_4=='Sover' => post(#vardagsrumOff)")
 rule("$UHASPresentState=='Borta' => post(#vardagsrumOff)")
 rule("$UHASDarkness=='Dagsljus' & 802:lux > 14 => post(#vardagsrumOff)")
 rule("#vardagsrumOn => log('Tänder lampor i vardagsrum');hue.huevrum.lampatv:on;hue.huevrum.lampaaltan:on;vardagsrum.LedlistTV:on;vardagsrum.Kruka:on;VD.BokhyllanSonoff:btn=1")
 rule("#vardagsrumOff => log('Släcker lampor i vardagsrum');hue.huevrum.lampatv:off;hue.huevrum.lampaaltan:off;vardagsrum.LedlistTV:off;vardagsrum.Kruka:off;VD.BokhyllanSonoff:btn=2")
 rule("$UHASCinemaState=='Ja' => remote(NodeRed,#speak{data='Nu blir det filmtajm', volume='70'});post(#cinemaOn)")
 rule("$UHASCinemaState=='Nej' => post(#cinemaOff)")
 rule("#cinemaOn => hue.huevrum.lampatv:value=10;hue.huevrum.lampaaltan:value=10;vardagsrum.Kruka:off")
 rule("#cinemaOff => hue.huevrum.lampatv:value=99;hue.huevrum.lampaaltan:value=99;vardagsrum.Kruka:on")
 rule([[
   once(789:temp>25) => 
   918:msg=log('Varmt i v-rum: %s',789:temp);926:on
  ]])
  rule([[
   once(789:temp<25) => 
   918:msg=log('Temperatur: %s',789:temp);926:off
  ]])
 
 -- HALL
 rule("hallLights = {Hall.Taklampa}")
 rule("hallSensors = {930}")
 rule("for(00:05,hallSensors:safe) & hallLights:isOn => post(#lightLeftOn{room='Hall'}); repeat()")
 rule("837:breached & 930:safe & $UHASDarkness=='Mörkt' & $UHASSleepState=='Vaken' => hallLights:on") 
 -- KÄLLAREN
 rule("kallareLights = {767}")
 rule("kallareSensors = {Storarummet.Kllardrr,762}")
 rule("for(00:10,kallareSensors:safe) & kallareLights:isOn => post(#lightLeftOn{room='Källare'}); repeat()")
 rule("Storarummet.Kllardrr:breached => 767:on")

 -- GÄSTRUM
 rule("$UHASDarkness=='Mörkt' => Gastrum.Fnster:on ")
 rule("$VSL_sleep_152=='Sover' => Gastrum.Fnster:off")

 -- SOVRUM
 rule("$UHASDarkness=='Mörkt' => Sovrum.sovrumfnsterlampa:on ")
 rule("$VSL_sleep_15=='Sover' => Sovrum.sovrumfnsterlampa:off;VD.S20_Sonoff_Socket1:btn=1;VD.S20_Sonoff_Socket3:btn=1")
 rule("for(00:20,label(VD.S20_Sonoff_Socket1,'Label1')=='ON') => VD.S20_Sonoff_Socket1:btn=2")
 rule("for(00:20,label(VD.S20_Sonoff_Socket3,'Label1')=='ON') => VD.S20_Sonoff_Socket3:btn=2")
 rule("Sovrum.Swipe:central.keyId=='1' => VD.S20_Sonoff_Socket1:btn=1")
 rule("Sovrum.Swipe:central.keyId=='2' => VD.S20_Sonoff_Socket1:btn=2")

-- DÖRR/FÖNSTER SENSORER
 rule("sensors={831,834,822,825,837}")
 rule("for(00:10,sensors:breached) & month('nov-mar') => d=env.event.deviceID; iOS.iPhoneXJonny:msg=log('Fönster %s i rum %s är öppet',d:name,d:roomName)")

 rule("@23:30 & $UHASSleepState=='Vaken' => $UHASSleepState='Sover'")
 rule("$UHASSleepState=='Sover' => remote(NodeRed,#speak{data='Släcker huset, godnatt och sovgott', volume='70'})")
 
 -- POSTLÅDAN
 local postIn = false
 local postFetched = false
 rule("904:breached => postIn=true; iOS.iPhoneXJonny:msg=log('Det finns post i postlådan')")
 rule("904:breached & #presence{state='home'} => remote(NodeRed,#speak{data='Posten har varit här', volume='70'})")

 rule("901:breached => postFetched=true;postIn=false; iOS.iPhoneXJonny:msg=log('Postlådan är tömd')")

 -- SLÄCK HUSET NÄR DET INGEN ÄR HEMMA LÄNGRE
 rule("#presence{state='allaway'} & $UHASGuestState == 'Nej' => log('Ingen hemma, släcker huset')")
 
 -- EVENT LIGHT LEFT ON
 rule([[#lightLeftOn{room='$room'} =>
     	 || room == "Hall" >> hallLights:off
       || room == "Källare" >> kallareLights:off;;
       log('Event lightLeftOn in %s',room )
      ]])
 
 -- PRESENCE SIMULATOR
 rule("lampSim={Hall.Taklampa, Kok.Taklampa, Wc.tak, hue.huevrum.lampatv,hue.huevrum.lampaaltan,hue.huekok.lampastora,hue.huekok.lampalilla}")
 rule("@@rnd(00:05,00:55) & #presence{state='allaway'} & 06:00..00:15 => lampSim[rnd(1,size(lampSim))]:toggle")
  
 --dofile("example_rules.lua") -- some example rules to try out...
end -- main()

Post Reply